Kategoria: Yorick nr 49 ( lipiec 2017)

Przegląd Teatralny i Literacki ISSN 2080-9980
Wydanie specjalnie z okazji półwiecza WROSTJA dedykowany Wiesławowi Gerasowi