Człowiek z pasją

O Wiesławie Gerasie po raz pierwszy usłyszałam na zajęciach z Zagadnień Kultury Teatralnej prowadzonych przez Lecha Śliwonika. Jako studentka Akademii Teatralnej uczestniczyłam w wykładzie o teatrze jednego aktora i ogólnopolskich festiwalach prezentujących jednoosobowe spektakle. Wiesław Geras był wówczas dyrektorem najważniejszych przeglądów w kraju. Nie wiedziałam, że kilka lat później poznam człowieka-instytucję, a nade wszystko miłośnika monodramu i aktorów grających samotnie. Gdyby określić Wiesława Gerasa kilkoma słowami, to byłyby to na pewno: pasja, działanie, energia, wierność, wielowymiarowość.

Po raz pierwszy podszedł do mnie charakterystycznym szybkim krokiem i przedstawił się na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Sam na scenie” w Słupsku. Zaprosił mój monodram Oczami mojej żony do Wrocławia. Później pojawiały się kolejne propozycje: Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, przegląd w czeskim Cheb, niezwykły wakacyjny Teatr w Remizie na Helu, występ w Instytucie Słowackim w Warszawie, pokazy w ośrodkach kultury w Oławie i w Jaworze (Dolny Śląsk). Wszystkie zaproszenia wynikały z jego przyjaźni i nieustających chęci, by teatr jednego aktora pokazywać, recenzować, opisywać, ocalać od zapomnienia, by dać możliwość grania wykonawcom. Wiesław Geras jest społecznikiem, prawdziwym animatorem. Chce „tchnąć ducha” w aktorów, widzów, tworzyć ruch społeczny. To wymaga wielu działań. Jemu nigdy jednak nie przestaje się chcieć, nigdy nie przestaje wierzyć. Dlatego nie tylko powołuje do życia nowe festiwale i przeglądy, ale też nawiązuje współpracę z podobnymi imprezami za granicą, organizuje spotkania aktorów z publicznością, usilnie stara się zainteresować krytykę teatrem jednego aktora, podejmuje trud wydawania serii publikacji (Czarne Książeczki z Hamletem) poświęconych polskim i obcym monodramistom. Włączyłam się chętnie w realizowaną przez Gerasa inicjatywę dokumentowania działań teatru jednego aktora. Przygotowałam publikacje o teatrze jednego aktora Wiesława Komasy i Tadeusza Malaka.

„Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia” (Herodot). Każdy, kto zna Wiesława Gerasa, nie ma wątpliwości, że żyje on pełnią życia.

Katarzyna Flader-Rzeszowska

Leave a Reply