Kategoria: Kwartał w Teatrze, zima 2013

Dodatek specjalny Yoricka – przegląd zapowiedzi wydarzeń teatralnych pod redakcją Ewy Sośnickiej-Wojciechowskiej