Przejdź do treści

dramat

(gr. drama), rodzaj literacki (obok epiki i liryki), obejmujący dzieła przeznaczone do realizacji teatralnej, o charakterze fabularnym, w których dominującą formą wypowiedzi jest dialog, zwykle bez udziału narratora. Dramat może być rozpatrywany jako utwór literacki oraz jako ważny element sztuki teatru (por.: partytura realizacji scenicznej). W tekście d. wyodrębnia się tekst główny (dialogi i monologi postaci) oraz tekst poboczny (por.: didaskalia), zawierający uwagi sceniczne. Spoiwem wewnętrznym jest na ogół akcja, która ogniskuje się z reguły wokół jakiegoś konfliktu. Postacie dramatu, bohaterowie główni, poboczni i epizodyczni, charakteryzowani są przede wszystkim pośrednio – świadczą o nich słowa i czyny ujawniane w toku akcji.