Przejdź do treści

drama

(gr. drama = czynność, akcja), nazwa używana w I połowie XIX w. na określenie utworu dramatycznego, nie mającego wyraźnego odcienia tragicznego lub komicznego, zwykle o szczególnie silnych efektach melodramatycznych. Za ojca d. uważa się Denisa Diderota, autora „Le fils naturel” (1757). Do najważniejszych polskich d. zalicza się „Syna marnotrawnego” Stanisława Trembeckiego (wg Woltera) i „Henryka VI na łowach” Wojciecha Bogusławskiego.