Przejdź do treści

didaskalia

(gr.), inaczej: tekst poboczny dramatu. Warstwa tekstu dramatu nie przeznaczona do wygłaszania przez aktorów, zawierająca uwagi sceniczne autora. Niekiedy tekst poboczny przedstawia samodzielne walory literackie, np.: