Laureatki VII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w VII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego laureatkami nagród głównych zostały dwie recenzentki teatralne.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni  zdobyła Zuzanna Berendt, której recenzje opisują spektakle na tle szerszych zjawisk społecznych i kulturowych. Kapituła VII edycji podkreśliła, że autorka wnikliwie interpretuje zakodowane w przedstawieniach sensy, analizuje twórczo odniesienia kulturowe, łącząc je z interpretacją struktury performansów i określa precyzyjnie stosowane środki wyrazu. I co ważne – bardzo trafnie wiąże własne plastyczne analizy, opisy i ocenę spektakli z odbiorem widzów.

Nagroda przyznana pani Zuzannie Berendt wynosi 5 tysięcy złotych. Zuzanna Berendt jest gdańszczanką, teatrolożką, absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca magisterska zatytułowana „Nie taka znowu słaba. Analiza wybranych strategii artystycznych Joanny Rajkowskiej” uznana została przed dwoma laty za najlepszą w konkursie organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Aktualnie Zuzanna Berendt jest doktorantką na Wydziale Polonistyki UJ, współzałożycielką Pracowni Kuratorskiej. Analizuje zjawiska współczesnego teatru, publikuje w „Dialogu”, „Didaskaliach”, na portalach „Teatralia” i dziennik teatralny.pl Recenzentka była równie członkinią Komisji Artystycznej 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Laureatką nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego została Katarzyna Lemańska, której recenzje odznaczają się umiejętnością sugestywnego opisu sztuki aktorskiej. Autorka łączą wnikliwą analizę przedstawień z precyzyjną oceną zdarzenia artystycznego. Wnikliwie traktują najważniejsze warstwy spektaklu: tekst, inscenizację i aktorstwo. Recenzentka pisze teksty powściągliwie, ale z wyraźną empatią i rozumieniem sztuki teatru.  W tych recenzjach przedstawień ważny jest opis spektaklu i jego przesłanie.

Katarzyna Lemańska – absolwentka edytorstwa i wiedzy o teatrze (specjalność: performatyka przedstawień) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stała współpracowniczka Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Publikowała m.in. na platformach taniecPOLSKA i eCzasKultury. W 2017 roku dołączyła do zespołu redakcyjnego czasopisma „Performer”. Członkini Komisji Artystycznej 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego.

Również nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego przyznana Katarzynie Lemańskiej wynosi 5 tysięcy złotych.

W tym roku obu laureatkom z powodu pandemii nagrody zostaną doręczone pocztą. Poza nagrodą pieniężną recenzentki otrzymają również pamiątkowy dyplom, okolicznościową plakietkę i pamiątkową książkę.

Pozostali finaliści VII edycji konkursu: Piotr Hildt, Paweł Kluszczyński i Marcin Miętus uhonorowani zostaną pamiątkowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

Laureatkom w imieniu fundatorów nagród: Prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Kapituły konkursu, Teatru Miejskiego w Gdyni oraz własnym bardzo serdecznie gratuluję. Finalistów i wszystkich młodych krytyków teatralnych serdecznie namawiam do udziału w kolejnej, przyszłorocznej VIII edycji konkursu. Mam nadzieję, że za rok w finale spotkamy się już na scenie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Sekretarz konkursu

Alina Kietrys


Na tegoroczny konkurs wpłynęło 75 prac 25 młodych krytyków teatralnych. Recenzje publikowane były w różnych mediach. Dominowały  sprofilowane media internetowe poświęcone sprawom teatru, ale nie zabrakło również tradycyjnych publikacji prasowych.

VII edycja konkurs im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych na najlepsze recenzje teatralne w sezonie obejmowała spektakle prezentowane na deskach różnych teatrów w Polsce – zgodnie z regulaminem – od maja 2019 roku do końca marca 2020 roku. Każda z nadesłanych prac mogła uzyskać od 0 do 3 punktów u każdego oceniającego recenzję członka Kapituły. Maksymalna ilość wynosiła więc 45 punktów dla jednego autora.

Kapituła konkursu im. Andrzeja Żurowskiego w składzie: prof. Bożena Frankowska – teatrolog i historyk teatru, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – kierownik literacki Teatru Żydowskiego w Warszawie, pisarz, Maciej Prus – reżyser i dr Tomasz Miłkowski – teatrolog i krytyk teatralny, przewodniczący Kapituły oceniała prace 21 i 24 kwietnia 2020 roku zdalnie, każdy w swoim miejscu zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do II etapu konkursu zakwalifikowane zostały prace dziesięciu autorów (podajemy w kolejności alfabetycznej): Zuzanny Berendt, Piotra Hildta, Pauliny Janas, Pawła Kluszczyńskiego, Katarzyny  Lemańskiej, Marcina Miętusa, Katarzyny Niedurny, Julii Niedziejko, Bartosza Rosenberga, Karoliny Rospondek. Każdy z autorów zakwalifikowanych do II etapu otrzymał za swoje trzy recenzje ponad 30 punktów od członków Kapituły.

Ważna w tym konkursie jest idea profesora dr. hab. Andrzeja Żurowskiego, wybitnego krytyka, znawcy teatru, szekspirologa, który doskonalenie zawodowe krytyków teatralnych uważał za rzecz nadrzędną. Mówił wielokrotnie o konieczności wspierania młodej krytyki teatralnej. I ten konkurs istniejący dzięki życzliwości i otwartości mecenasów – prezydenta Miasta Gdyni – Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka i Teatru Miejskiego w Gdyni im. Witolda Gombrowicza pełni właśnie taką rolę. Inicjatorem i współorganizatorem konkursu dla młodych krytyków jest polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT.

Do finału VII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego Kapituła, zgodnie z Regulaminem Konkursu, wskazała recenzje pięciu autorów: Zuzanny Berendt, Piotra Hildta, Katarzyny Lemańskiej, Pawła Kluszczyńskiego i Marcina Miętusa.

Spośród finałowej piątki dwójka laureatów odbierze nagrody: Prezydenta Miasta Gdyni i Marszałka Województwa Pomorskiego. Nazwiska laureatów podamy po 15 maja 2020 roku.

Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się w tym roku Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port organizowany przez Teatr Miejski im. Gombrowicza w Gdyni, w którego trakcie na uroczystej gali byli fetowani laureaci konkursu im. Andrzeja Żurowskiego. Ale zgodnie z tradycją konkursu finaliści otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, a laureaci – również dyplomy, książki,  plakietki i nagrody pieniężne – każda po 5 tys. złotych.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział w tym ciekawym zdarzeniu teatralnym, a finalistom gratuluję w szczególności. Zachęcam już dziś do udziału w konkursie za rok, w VIII edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego.

Sekretarz konkursu

Alina Kietrys

Leave a Reply