Przejdź do treści

AICT (IACT)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (Association Internationale des Critiques du Théâtre, International Association of Theatre Critics), organizacja skupiająca krytyków i teoretyków teatru afiliowana przy UNESCO. Stowarzyszenie powstało początkowo jako forum dyskusyjne przy paryskim (patrz:) Teatrze Narodów (1956), w późniejszym okresie przekształciło się w federację narodowych stowarzyszeń krytyki teatralnej; polska sekcja AICT należy do najstarszych oddziałów stowarzyszenia, a jej przewodniczący tradycyjnie wchodzą w skład gremiów kierowniczych, wyłanianych podczas kongresów – w 1992 roku Kongres AICT obradował w Warszawie. W latach 1960-1977 znany polski krytyk teatralny, Roman Szydłowski, przewodniczący Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pełnił funkcję prezesa AICT, a w roku 1977 został wybrany jego honorowym przewodniczącym.