Internet idzie na pomoc krytyce

Publikujemy wystąpienie Przewodniczego Kapituły Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego, wygłoszone podczas gali finałowej pierwszej edycji Konkursu, 18 maja w Teatrze Gdyńskim im. Witolda Gombrowicza [na zdjęciu obok: chwila przed ogłoszeniem werdyktu; od lewej: wiceprezydent miasta Gdyni Marek Stępa, red. Alina Kietrys, sekretarz Kapituły, Tomasz Miłkowski, przewodniczący].

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków to prawdziwe święto nie tylko dla Kapituły, ale i polskiej sekcji AICT.

Andrzej Żurowski, patron nagrody był naszym długoletnim prezesem, potem prezesem honorowym, a także wiceprezesem struktur międzynarodowych Stowarzyszenia, potem honorowym jego wiceprezydentem.

Obok pracy krytyka i badacza Andrzej Żurowski ma na swoim koncie wiele przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych, m.in. inicjował międzynarodowe warsztaty dla młodych krytyków, które odbywają się nadal, przynosząc dobre owoce. Ustanawiając wraz z Prezydentem miasta Gdynia nagrodę jego imienia nawiązywaliśmy do dorobku pedagogicznego Andrzeja Żurowskiego i jego wielkiego zatroskania o przyszłość krytyki, a więc przede wszystkim o następców.

Pierwsza edycja konkursu, zorganizowana w iście ekspresowym tempie (tu winienem należne podziękowania Teatrowi Miejskiemu w Gdyni im. Witolda Gombrowicza i niestrudzonej sekretarz Kapituły, red. Alinie Kietrys) dowodzi, że następcy rosną, mimo wrażenia, że sztuka recenzencka nie ma się najlepiej, że znajduje się na marginesie zainteresowania mediów. Ale to tylko jedna strona prawdy. Okazuje się, że lwia część spośród ponad pół setki nadesłanych prac została opublikowana w internecie. Wygląda na to, że na pomoc krytyce, rugowanej z prasy codziennej i periodycznej, spychanej do specjalistycznego, wąskiego, akademickiego obiegu, idzie internet. Bujnie rozwijające się portale i blogi otwierają przed adeptami sztuki recenzenckiej nowe możliwości. Ważne, aby otwarciu temu towarzyszyło wspomaganie doświadczonych mistrzów, sprawujących opiekę nad internetowym światem recenzji. Nasz konkurs może więc – nieoczekiwanie – odgrywać rolę busoli w tym nowym świecie obiegu myśli krytycznej, wyłuskując teksty najbardziej obiecujące.

W pierwszej edycji wskazaliśmy na pięcioro wybijających się autorów, w kolejności alfabetycznej: Justynę Biernat, Michała Centkowskiego, Szymona Kazimierczaka, Alicję Müller i Ewę Uniejewską. Wszyscy oni zasługują na uwagę i życzliwe lektury. Jak zwykle jednak, mimo że to zadanie niełatwe, przyszło nam wskazać na najwyższe podium, czyli na pierwsze miejsce i regulaminowo właściwie jedyne. To stwarza laureatce czy laureatowi szczególną sytuację, wzmacnia wymowę nagrody i tak też miało być.

Miło jest mi ogłosić oficjalnie w imieniu Kapituły końcowy werdykt:

 

ALICJA MÜLLER

 

Laureatka I Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków,

Gdynia 2014

 

Recenzje nadesłane przez laureatkę wyróżnia szerokość zainteresowań. Autorka podejmuje udane próby zmierzenia się z interpretacją spektakli opartych na klasyce polskiego dramatu, nawiązujących do awangardy międzywojennej i zapisu autobiograficznego. W swoich analizach zwraca uwagę przede wszystkim na opis gry aktorskiej i plastykę przedstawienia. Jej recenzje zalecają się przemyślaną konstrukcją, czytelnością opisu i solidną argumentację sądów. Nie unikając podejścia teatrologicznego autorka zachowuje dbałość o piękno języka.

Leave a Reply