DRAMATURGIA FRANCUSKOJĘZYCZNA

Współczesna dramaturgia francuskojęzyczna doczekała się w Polsce własnego Domu Wydawniczego pn. DramEdition. Wydawnictwo powstało w Poznaniu, w roku 2011. A wszystko zaczęło się od… teatru. Jan Nowak – nauczyciel języka francuskiego, aktor, tłumacz i dramaturg wymyślił nauczanie języka francuskiego poprzez teatr. Powstała więc Scena Molier (2009) – pierwsza w Polsce szkoła nauczania języka francuskiego poprzez teatr. Szkoła prowadzi zajęcia nowatorską metodą, w której sztuka teatralna staje się pretekstem do pogłębionej pracy nad językiem francuskim, jego słownictwem, gramatyką, fonetyką. Wszystko to dopełnia praca nad rozwojem aktorskim uczestników.

Po trzech latach działalności, Scena Moliera przekształciła się w DRAMEDUCATION stając się jednocześnie jedną z jej sekcji. Sekcji w DRAMEDUCATION jest siedem: SCENA MOLIERA, SZKOŁA AKTORSKA – pierwsza w Polsce trzyletnia szkoła aktorska w języku francuskim, DRAMATEKA – pierwsza w Polsce biblioteka współczesnego teatru francuskojęzycznego, TEATR KIESZONKOWY – niezależny teatr grający w języku polskim i francuskim, sztuki współczesnych dramaturgów francuskojęzycznych, BIURO TŁUMACZEŃ TEATRALNYCH – biuro specjalizujące się w tłumaczeniu teatru francuskojęzycznego na język polski, DRAMEDITION – dom wydawniczy wydający tłumaczenia współczesnych dramatów francuskojęzycznych, PRZEŻYĆ AVIGNON OFF – sekcja odpowiedzialna za Ambasadę Festiwalu d’Avignon Off w Polsce. Dyrektorem artystycznym Drameducation od początku jest Iris Munos – francuska aktorka i reżyserka, absolwentka Państwowej Szkoły Teatralnej w Castres. Przez wiele lat występowała i reżyserowała w Lyonie. Jej spektakle wystawiane są od lat na Festiwalu Avignon Off. Od 2012 roku prowadzi zajęcia teatralne na wydziale filologii romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tak więc stworzenie wydawnictwa publikującego współczesne sztuki francuskojęzyczne stało się rzeczą naturalną. DramEdition działa przy wsparciu największych domów wydawniczych publikujących sztuki francuskojęzyczne takich, jak belgijski Lansman Editeur czy francuskie Actes – Sud Papiers. Misję domu wydawniczego DramEdition stanowi hasło: Przetłumaczyć, wydać, promować. Sztuki francuskojęzyczne to dramaturgia z obszarów, w których obecny jest język francuski, a więc z Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady i części Afryki.

Do tej pory przetłumaczone na język polski i wydane zostały dwie sztuki: Laurenta van Wettera „Wychowajmy ich!” oraz Paula Emonda „Kaprysy obrazu”.

 

 

Jedna z przetłumaczonych i wydanych przez DramEdition sztuk doczekała się już polskiej prapremiery. 18 stycznia br. w Teatrze Druga Strefa w Warszawie Sylwester Biraga wystawił dramat Laurenta Van Wettera pt. „Wychowajmy ich!”

W dniach 23 – 27 listopada br. Paul Emond gościł w Polsce. Spotkania odbyłty się w Warszawie, Płocku i Poznaniu. Ich temat to: „Pisać teatr”.

W tłumaczeniu na zamówienie DramEdition znajdują się kolejne współczesne sztuki francuskojęzyczne. Najbliższe publikacje to: „Refleksje balistyczne” Laurent Van Wetter, „Mały Piotr” Suzanne Lebeau, „Taniec palacza” Paul Emond.

Bliższe informacje: www.drameducation.eu

jhw

Leave a Reply