Przejdź do treści

DRAMATURGIA

(gr. dramatourgia), 1. twórczość dramatyczna, ogół utworów dramatycznych jakiegoś autora, nurtu, okresu, kręgu kulturowego itp., np. dramaturgia >Szekspira; 2. teoria, dawniej nazywana dramatyką, będąca uogólnieniem zasad tworzenia, niekiedy także wystawiania dramatów, zazwyczaj d. normatywna, np. teoria tragedii >Arystotelesa.