Nadzwyczajny Kongres AICT w Seulu

Dla uczczenia 50-lecia istnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych zwołano – z inicjatywy południowokoreańskiej sekcji AICT – Nadzwyczajny Kongres w Seulu, który obradował w dniach 20-25 października. Podczas obrad odbyła się uroczystość wręczenia  przyznanej po raz pierwszy Nagrody AICT – Talia, którą otrzymał wybitny amerykański krytyk, tłumacz, reżyser, eseista, znawca twórczości Bertolta Brechta, Eric Bentley.
Zespół Sa-mul-no-ri wita delegatów na Kongres

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele krytyków z ponad 40 krajów członkowskich (w tym bardzo wielu z Azji), w tym z Polski (Tomasz Miłkowski i Andrzej Żurowski), redaktorzy czasopism teatralnych (m.in. Justyna Golińska z „Dialogu”), a także młodzi krytycy, którzy wzięli udział w przygotowanym z okazji Kongresu stażu. Dyskusja, która toczyła się w gościnnych progach Uniwersytetu Dongguk, koncentrowała się wokół nowych zjawisk w teatrze i krytyce – „Nowa teatralność i nowa krytyka”. Uczestnicy Kongresu byli także gośćmi Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Seulu. Na cześć przybyłych mer Seulu wydał obiad, a w obradach uczestniczył m.in. minister Kultury i Turystyki Korei.

W przeddzień Kongresu obradował Komitet Wykonawczy AICT, podczas którego przyjęto polany organizacji na najbliższe lata. Kolejny Kongres AICT odbędzie się za dwa lata w Bułgarii, a następny w Chicago.
Podczas odrębnego spotkania redaktorów czasopism teatralnych zainicjowano ich współpracę „pod parasolem” AICT.

Staranne przygotowanie Kongresu, jego przebieg i atmosfera spotkały się z wielkim uznaniem ze strony delegatów – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, a zarazem wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego AICT, Yun-Cheol Kim, zebrał wiele gratulacji i podziękowań.

Do dorobku Kongresu i teatralnej Korei powrócimy w najbliższym numerze Yoricka.

Leave a Reply