DYKCJA

wymowa aktorska; dykcja teatralna wymaga szczególnie starannego przestrzegania ogólnych reguł (ze względu na słyszalność) poprawnej wymowy, zwłaszcza końcówek i trudnych zbitek. W polskim szkolnictwie teatralnym zwraca się uwagę na przedniojęzykowozębowe „ł” oraz na różnicowanie „ch” i „h” (jak w gwarze podhalańskiej). W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło pewne zaniedbanie w przestrzeganiu zasad dykcji (wskutek przyjęcia ryzykownej tezy o tzw. naturalności wypowiedzi) w polskim teatrze.