DRAMAT POETYCKI

odmiana współczesnego dramatu, będąca reakcją na dominujący typ dramatu realistycznego (zwłaszcza naturalistycznego), uprawiana m.in. przez Stanisława >Wyspiańskiego, Thomasa Eliota, a współcześnie m.in. przez Zbigniewa Herberta („Jaskinia filozofów”, 1956) Bohdana Drozdowskiego („Hamlet 70”, 1970), Annę Świrszczyńską („Orfeusz”, 1943, „Czarny kwadrat”, 1967), Janusza Stycznia („Uśnij snem morskim”, 1977), Ernesta >Brylla („Po górach, po chmurach”, 1969), Henryka Bardijewskiego („Mirakle”, 1984).