Comedie Francaise

Komedia Francuska, najstarsza scena francuska, pełniąca rolę teatru narodowego, utworzona na polecenie Ludwika XIV (1680). Teatr ten jest stowarzyszeniem aktorów, które działa na podstawie statutów i porozumienia z 1804 roku (potwierdzonego dekretem Napoleona, 1814). Trzon repertuaru teatru stanowi klasyczna dramaturgia francuska (Molier, Corneille, Racine, Musset, Hugo).