Przejdź do treści
tinder polska

Jerzy Radziwiłowicz odbierze Nagrodę BOYA

Zarząd polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej SDRP serdecznie zaprasza do Domu Dziennikarza w dniu 15 czerwca o godzinie 14.00 (sala B) na uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody Boya.

Laureatem Nagrody AICT’ 2024 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest JERZY RADZIWIŁOWICZ za wybitne osiągnięcia aktorskie, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji na deskach Teatru Narodowego.

Nagroda im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya jest przyznawana artystom teatru – aktorom, reżyserom, scenografom oraz dramatopisarzom i krytykom – za najbardziej interesujące dokonania w danym roku lub za całokształt twórczości stanowiącej liczący się wkład w rozwój polskiego teatru. Nosi imię najsłynniejszego polskiego krytyka teatralnego, zamordowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej .

Wyróżnienie zostało ustanowione w 1956 r. z inicjatywy Romana Szydłowskiego, wieloletniego prezesa Klubu Krytyki Teatralnej SDP, współzałożyciela Klubu Paryskiego, który dał początek Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Krytyków Teatralnych. Pierwszym laureatem nagrody został w 1957 r. Kazimierz Dejmek za inscenizację „Święta Winkelrieda”, jednego ze spektakli symbolizujących przemiany polityczne w polskim teatrze w okresie odwilży październikowej.

Wśród 47 laureatów, którzy otrzymali to wyróżnienie w minionych latach, znaleźli się artyści, których twórczość nadawała kształt polskiemu teatrowi, m.in.: Kazimierz Dejmek, Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Grzegorzewski i Henryk Tomaszewski (nagrodzeni dwukrotnie), Tadeusz Kantor, Konrad Swinarski, Krystyna Skuszanka, Lidia Zamkow, Adam Hanuszkiewicz, Jacek Woszczerowicz, Gustaw Holoubek, Krystian Lupa, Krystyna Janda, Jan Peszek.

W ubiegłym roku Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya otrzymał Piotr Cieplak.

Rozmowę z JERZYM RADZIWIŁOWICZEM, Laureatem tegorocznej edycji Nagrody poprowadzi Wiesław Kowalski, a laudację na cześć Laureata wygłosi Tomasz Milkowski.

Serdecznie zapraszamy.

[Fot. Marta Arkiensztejn/ archiwum Artystyczne Teatru Narodowego]

Leave a Reply