Stanisława Celińska z Nagrodą Solskiej

17 listopada 2023 w Instytucie Teatralnym odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody AICT im. Ireny Solskiej. Nagrodę za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej odebrała STANISŁAWA CELIŃSKA.

Nagroda, którą przyznaje polska sekcja AICT/ Klub Krytyki Teatralnej SDRP, utworzona została w roku 2010 z myślą o wyróżnianiu aktorek za istotny wkład w rozwój sztuki scenicznej, a jej pierwszą laureatką została Danuta Szaflarska.

Stanisława Celińska jest trzynastą aktorką otrzymującą ten laur. Podczas spotkania w Instytucie laudację na cześć laureatki wygłosił Tomasz Miłkowski.

Stanisława Celińska złożyła podziękowania za wyróżnienie, będące czymś więcej niż konwencjonalną odpowiedzią na nagrodę – można je określić mianem deklaracji artystycznej.

Główną część wieczoru wypełniła frapująca rozmowa z Laureatką o jej drodze artystycznej, poszukiwaniach i spełnieniach, którą poprowadziła Krystyna Gucewicz.

tm

[Tekst wystąpienia Stanisławy Celińskiej i Laudacji na jej cześć opublikujemy osobno]

Na zdj.: Tuż przed wręczeniem dyplomu Nagrody zaprojektowanego przez Janusza Golika [fot. Marzena Dobosz].

Leave a Reply