Andrzej Barański w Galerii Janusza Golika

Andrzej Barański, wybitny reżyser filmowy, laureat Nagrody im. Stefana Treugutta za spektakl telewizyjny „Badyle” wg Tadeusza Różewicza odwiedził warszawską galerię Janusza Golika (Galeria van Golik). Pretekstem do złożenia wizyty było tajemnicze zniknięcie dyplomu nagrody (którego autorem był Janusz Golik) tuż po uroczystości, która miała miejsce w Instytucie Teatralnym 1 września ubiegłego roku.

Na prośbę Laureata Janusz Golik przygotował duplikat dyplomu z oryginalnym podpisem prezesa polskiej sekcji AICT Tomasza Miłkowskiego, który też uczestniczył w spotkaniu w galerii przy ulicy Berezyńskiej 27 na Saskiej Kępie. Rozmawiano o początkach AICT, Klubie Paryskim i narodzinach prestiżowych nagród Stowarzyszenia.

Leave a Reply