Dwa tomy Handkego (wkrótce)

Od Wydawcy (ADiT):

Oddajemy do rąk miłośników niekonwencjonalnego pisarstwa dramatycznego

Petera Handkego, w tym oczywiście ludzi teatru, dwutomową edycję jego dzieł

zawierającą szereg sztuk mówionych, jak austriacki kontestator nazywał swoje

wczesne utwory sceniczne, oraz wybór innych jego dramatów, ułożonych w

porządku chronologicznym. Do tej pory niektóre z nich, rozproszone, ukazywały

się w miesięczniku „Dialog”. Tom pierwszy naszej publikacji przynosi dziewięć

tekstów, większość z nich w nowych przekładach, przygotowanych specjalnie dla

niniejszego wydania. Ilustrują one meandry rozwoju estetyki Handkego w

pierwszych trzech dziesięcioleciach działalności pisarskiej i przybliżają

poszczególne etapy niekończącej się wędrówki laureata literackiej Nagrody

Nobla po tytułowych światach ze słów. W drugim tomie prezentujemy cztery

nowe dramaty, napisane już w nowym stuleciu, ponadto dwa eseje, w których

Handke szkicuje swoją wizję austriackiego ruchu literackiego i zajmuje

stanowisko wobec kierowanych przeciwko niemu oskarżeń o próby

relatywizowania zbrodni reżimu serbskiego. Tom zamyka przekład mowy

wygłoszonej w siedzibie Akademii Szwedzkiej.

Wydanie tego na wskroś reprezentatywnego wyboru nie byłoby możliwe bez

wsparcia Austriackiego Ministerstwa Sztuki, Kultury, Służb Publicznych i Sportu

oraz licencji na tłumaczenia, które Agencji Dramatu i Teatru ADiT przyznało

niemieckie wydawnictwo Suhrkamp Verlag. Dziękuję tłumacz(k)om, których

dokonania inicjują kolejną fazę recepcji twórczości dramatycznej Petera

Handkego w Polsce. Specjalne podziękowania kieruję do pomysłodawczyni tej

obszernej edycji, pani profesor Katarzyny Nowakowskiej, i zaprawionego w boju

zespołu redakcyjnego.

Jestem przekonana, że w obliczu obecnej, niewyobrażalnie napiętej sytuacji

geopolitycznej, eksperymentalna w swoim czasie wizja teatru Petera Handkego,

w którym widz i aktor odnajdują wspólne pole do twórczego działania, a także

ekspresjonistyczny krzyk pisarza przestrzegającego przed dominacją

Przepychaczy Przestrzeni, będą inspiracją dla nowych poszukiwań form

teatralnych i języka scenicznego.

Elżbieta Manthey

Warszawa, 26.08. 2022

Spis treści

Tom I

Wstęp – Katarzyna Nowakowska – „Wędrowiec po światach ze słów”. O wczesnej

twórczości scenicznej Petera Handkego

Sztuki:

Obrażanie publiczności (przekład Jacek Kaduczak)

Samooskarżanie (przekład Karolina Bikont)

Przepowiednia (przekład Katarzyna Nowakowska)

Kaspar (przekład Jacek St. Buras)

Wołanie pomocy (przekład Karolina Bikont)

Quodlibet (przekład Edward Białek)

Uczeń i majster, czyli jajko chce uczyć kurę (przekład Edward Białek)

Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem. Widowisko (przekład

Danuta Żmij-Zielińska)

Przygotowania do nieśmiertelności: dramat królewski (przekład Marek Zeller)

Tom II

Dopóki dzień was nie rozłączy (przekład Aleksander Björlin)

Nadal burza (przekład Jacek Lachowski)

Piękne dni w Aranjuezie (przekład Elżbieta Ogrodowska-Jesionek)

Zdenĕk Adamec. Scena (przekład Anna Granatowska)

ESEJE

Austria i pisarze (przekład Edward Białek)

Próba odpowiedzi (przekład Edward Białek)

Mowa noblowska (przekład Edward Białek, Robert Małecki)

Leave a Reply