Polska Fundacja Medialna przedstawiła projekt ZŁOTY ŻUR

Polska sekcja AICT. Klub Krytyki Teatralny SD RP patronem projekty Złoty Żur

„Złoty Żur”, to szeroko zakrojony projekt poświęcony pamięci o dorobku prof. Andrzeja Żurowskiego.

Tytuł projektu jest dość przewrotny, lecz pomysłodawczyni chce zachować cechy osobowościowe bohatera, unikającego „celebryckiej” postawy, skłonnego do żartu, zachowującego dystans wobec siebie i świata.

Przyjaciele i znajomi mówili o Andrzeju Żurowskim „Żur” i chciałabym, by tak zostało.

Pomysł składa się z kilku elementów i wpisuje się w znacznej części w to, co już zostało zorganizowane, by tę pamięć ocalić.

I tak, w pierwszej kolejności pragniemy wydać w formie książkowej numer czasopisma AICT „Yorck” poświęconego w całości Andrzejowi Żurowskiemu. To zbiór esejów o bohaterze projektu, podany ręką najznakomitszych autorów z dziedziny krytyki teatralnej. Książka ta przybliży sposób myślenia o teatrze Żurowskiego i jego sylwetkę jako teatrologa.

Mamy na to zgodę dr Tomasza Miłkowskiego, Prezesa Polskiej Sekcji AiCT.

Druga książka, nad którą pracujemy, to zbiór wybranych pism rozproszonych – nie pomieszczonych w żadnej zbiorczej książce.

Wybór recenzji Żurowskiego skonfrontuje się z recenzjami laureatów wszystkich, do tej pory edycji Ogólnopolskiego Festiwalu dla Młodych Krytyków teatralnych imienia Andrzeja Żurowskiego.

Taka konfrontacja sposobu pisania o teatrze, sposobu widzenia teatru i myślenia teatrem wydaje się być wielce interesująca, tak dla nas, jak i dla młodych, którzy przejrzą się w lustrze teatralnego świata patrona konkursu. Pozwoli to też na zachowanie tekstów sprzed kilkudziesięciu lat, znajdujących się w dyspozycji spadkobierców.

Wstęp do książki „Złoty Żur” napisze prof. Ewa Nawrocka, zaś posłowie Alina Kietrys.

Kolejnym elementem przedsięwzięcia jest cyfryzacja wszystkich książek Andrzeja Żurowskiego z darmowym do nich dostępem, zamieszczonych na stronie Polskiej Fundacji Medialnej.

PFM zwróci się też do Rady Dzielnicy (wstępne rozmowy się odbyły) o nadanie imienia prof. Andrzeja Żurowskiego placyku, po którym chadzał w drodze na zakupy, z dziećmi i wnukiem. Element małej architektury jest w opracowaniu.

Film dokumentalny to podsumowanie projektu.

Polska Fundacja Medialna zwróci się do polskiej sekcji AICT o patronat nad przedsięwzięciem.

Magda Żurowska Rafał Żurowski

Wiceprezes PFM Prezes Zarządu

Dyrektor artystyczny

Leave a Reply