Danuta Stenka z Nagrodą im. Ireny Solskiej

Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/AICT) przyznał doroczną nagrodę im. Ireny Solskiej DANUCIE STENCE za wybitne osiągnięcia aktorskie.

Nagroda im. Ireny Solskiej została ustanowiona dziesięć lat temu przez polską sekcję AICT ) z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych. Jej inicjatorką była red. Justyna Hofman-Wiśniewska. Patronka nagrody – Irena Solska – należy do legend polskiego teatru, jej osiągnięcia i oddanie sztuce budziły podziw i respekt. Odwołanie się do jej osoby podkreśla wysoki pułap artystyczny, jaki towarzyszy wyborom laureatek.

DANUTA STENKA została 10. laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej. Dotychczas otrzymały ją w kolejnych latach: Danuta Szaflarska, Nina Andrycz, Emilia Krakowska, Anna Lutosławska, Halina Łabonarska. Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Ewa Wiśniewska i Dorota Kolak.

Nagroda dla Danuta Stenki jest wyrazem uznania dla jej wkładu w rozkwit sztuki aktorskiej, do którego przyczyniła się swymi kreacjami na deskach Teatru Narodowego i TR Warszawa. Jej artystyczna odwaga, nowatorskie podejście do podejmowanych wyzwań zaowocowało dokonaniami, które już weszły do historii polskiej sceny. „Aktorstwo Danuty Stenki – pisał Łukasz Maciejewski – to swoboda płynąca z precyzji, lekkość zanurzona w dyscyplinie, fantazja wynikająca z konkretu”.

Zarząd polskiej sekcji IATC/AICT składa Laureatce serdeczne gratulacje.

O terminie uroczystości wręczenia Nagrody, związanym ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych, poinformujemy odrębnie.

Zarząd polskiej sekcji IATC/AICT

Leave a Reply