Janda z Boyem

W sobotę, 22 września 2018 w Domu Dziennikarza odbyła się uroczyste wręczenie Nagrody im. Tadeusza Żeleńskiego Boya’ 2018 pani KRYSTYNIE JANDZIE „za całokształt osiągnięć artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki monodramu”.

Marzena Dobosz, prowadząca uroczystość w imieniu Zarządu Klubu Krytyki Teatralnej, podkreśliła, że tegoroczna Nagroda Boya jest wyjątkowa z wielu powodów, z jednego szczególnie: w tym roku świętujemy setną rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych (28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego), czynnych i biernych. To bardzo ważne wydarzenie, ważna data. Przypomniała o tym, ponieważ Krystyna Janda jest dla wielu kobiet wzorem i przewodniczką w świecie, w którym kobiety nadal jednak mają z wielu powodów trudniej. I ten wybór jest dla nas szczególną radością.

Laudację na cześć Laureatki („Krystyny Jandy skoki z wysokości” – tekst laudacji publikujemy obok) wygłosił prezes polskiej sekcji AICT, Tomasz Milkowski, który również wraz z Marzeną Dobosz wręczył Laureatce okolicznościowy dyplom.

Po części oficjalnej rozmowę z Laureatką poprowadził Łukasz Maciejewski.

W uroczystości uczestniczyli i składali pod koniec spotkania gratulacje Laureatce m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, przewodniczący Zarządu Warszawskiego SLD Sebastian Majewski, sekretarz generalny SDRP Andrzej Maślankiewicz, przewodniczący Oddziału Warszawskiego SRRP Marek Kuliński i wiceprzewodnicząca OW SDRP Barbara Janiszewska.

Krystyna Janda na swojej stronie na Facebooku umieściła następujący wpis poświęcony tej uroczystości:

„Bardzo dziękuję za nagrodę raz jeszcze. Dziękuję pani Marzenie Dobosz za wczorajszą uroczystość, panu Tomaszowi Miłkowskiemu za wspaniałą laudację. Zachowam ją w sercu na zawsze. Nagroda im. Żeleńskiego – Boya jest przyznawana od 1957 roku, lista nagrodzonych to największe nazwiska polskiej kultury, wielki to zaszczyt znaleźć się wśród Nich. Dziękuję”.

Leave a Reply