Joana Puzyna-Chojka nie żyje

Zarząd polskiej sekcji AICT/IATC/ Klub Krytyki Teatralnej SD RP z żalem informuje, że podczas wakacji spędzanych na Bałkanach  zginęła (28 czerwca 2018) w wypadku samochodowym Joanna Puzyna-Chojka (49 lat) – teatrolog, krytyk teatralny, animator kultury, nauczyciel akademicki, od wielu lat członkini Klubu Krytyki Teatralnej/ polskiej sekcji AICT. Z ramienia polskiej sekcji uczestniczyła w kilku finałach europejskiej Nagrody Teatralnej, brała też aktywny udział w sesjach organizowanych przez AICT, ceniona za rzetelność opinii i wnikliwość analizy. Żegnamy ją z ciężkim sercem – odeszła tak nieoczekiwanie i tak przedwcześnie.

Zarząd KKT

Na portalu Miasta Gdańska czytamy:

Joanna Puzyna-Chojka była teatrologiem i krytykiem teatralnym. Pracowała jako adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk na Uniwersytecie Gdańskim, ale też brała czynny udział w polskim życiu teatralnym jako autorka tekstów krytycznych, kuratorka, reżyserka czytań performatywnych, wykładowczyni, prowadząca warsztaty, ale też jako kierowniczka literacka gdyńskich teatrów: Teatru Muzycznego i Miejskiego czy Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Angażowała się też w działania Kaliskich Spotkań Teatralnych, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni i Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie.

Współtworzyła projekt Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej – jako autorka formuły, koordynatorka, członkini Komisji Artystycznej i sekretarz Kapituły.

Publikowała też w wielu periodykach teatralnych m.in. na łamach „Teatru”, „Dialogu”, „Didaskaliów”, „Notatnika Teatralnego”, a także „Tygodnika Powszechnego”, portalu Teatralny.pl i trójmiejskiego dodatku „Gazety Wyborczej”.

Autorka monografii „Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka”, kilkuset artykułów poświęconych teatrowi, ostatnią swą książkę poświęciła strategiom dokumentalnym we współczesnym teatrze.

– Przez ostatni rok – oprócz innych zajęć – intensywnie pracowała w Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Kilka dni temu w Instytucie Teatralnym brała udział w podsumowaniu pracy. Dziś wieczorem jest finał Konkursu. Będzie nam trudno – napisała na stronie portalu e-teatr Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego.

Leave a Reply