Stanisław Godlewski i Marcin Bogucki z laurami im. Andrzeja Żurowskiego

V edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych to pierwsza okazja do podsumowań. Łącznie przez pięć lat w konkursie wzięło udział 162 autorów. Członkowie kapituły przeczytali 486 recenzji krytyków, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat, a przeanalizowali spektakle nieomal ze wszystkich teatrów w Polsce.

Patron konkursu profesor Andrzej Żurowski zmarł pięć lat temu. Urodzony w Drohobyczu, absolwent filologii polskiej w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (Uniwersytetu Gdańskiego jeszcze nie było), uczeń profesor Marii Janion, a przede wszystkim znawca i wielbiciel Szekspira. Miłośnik teatru w każdej formie. Autor ponad 20 książek, które na stałe weszły do kanonu myśli krytycznej polskiego i światowego teatru. Był wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IATC/AICT i wiceprezesem Fundacji Theatrum Gedanense, współtworzył Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Pracował w gdańskiej telewizji i to dzięki jego staraniom jako zastępcy redaktora naczelnego ds artystycznych powstawały znaczące spektakle w Teatrze TVP i wysoko cenione w środowisku cykle teatralne m.in. Zawsze teatr, Teatr czyli świat, Balet polski. Według jego scenariuszy powstały widowiska telewizyjne: monodramy, spektakle baletowe. Pracował w trójmiejskich teatrach jako kierownik literacki w Studio Rapsodycznym, w Operze Bałtyckiej, w Teatrze Muzycznym i w Teatrze Wybrzeże. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pomorskiej w Słupsku, w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a jako visiting profesor prowadził zajęcia w Kanadzie, USA, w Belgii, na Litwie, w Iranie, Czechach.

Pomysł konkursu dla młodych krytyków teatralnych im. Andrzeja Żurowskiego wydał się naturalnym wyrazem doceniania dorobku osoby, która z Trójmiastem, Wybrzeżem związana była przez całe życie.

Organizatorami Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego są Prezydent miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Klub Krytyki Teatralnej – Polska Sekcja IATC/AICT i Teatr Miejski w Gdyni.

Z dotychczasowych doświadczeń konkursu wynika, że idea stworzenia takiego forum dla młodych krytyków teatralnych w Gdyni przy Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port była ze wszech miar pożyteczna i przyniosła bardzo ciekawe rezultaty. Pojawiała się dzięki temu konkursowi twórcza grupa młodych krytyków, obecnych przede wszystkim w mediach elektronicznych, publikująca ważne i profesjonalne teksty recenzji teatralnych, którym coraz trudniej znaleźć właściwe miejsce w tradycyjnych mediach. Pojawiły się też nowe blogi teatralne krytyków startujących w tym konkursie, tworzące znaczącą przestrzeń do dyskusji nad kondycją współczesnego polskiego teatru.

W tym roku do udziału w V edycji konkursu zgłosiło się 33 młodych krytyków teatralnych, którzy nadesłali 99 prac. Kapituła konkursu: prof. Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz, krytyk artystyczny i dr Tomasz Miłkowski – wiceprezydent AICT obradowała w Warszawie.

Do finału zakwalifikowano pięciu młodych krytyków: Marcina Boguckiego, Michała Centkowskiego, Stanisława Godlewskiego, Jakuba Papuczysa i Bartosza Rosenberga. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 20 maja na gali w Teatrze Miejskim w Gdyni, kończącej 13 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port.

Laureatem nagrody Prezydenta miasta Gdyni został STANISŁAW GODLEWSKI. Jego recenzje charakteryzuje rozległość zainteresowań – od teatru niszowego po teatr bliski komercji. Jego teksty odznaczają się umiejętnością rzeczowego opisu, a jednocześnie rzadkim darem oddania atmosfery wspólnoty jednego wieczoru, jaką tworzą artyści i publiczność. Zachowując postawę krytyczną i wyrazistość ocen, autor potrafi docenić walory w spektaklach, które nie budzą jego entuzjazmu. Pozostaje otwarty na nowe poszukiwania i ich autentyzm.

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego odebrał MARCIN BOGUCKI. Autor wykazał się wysokimi kompetencjami w opisie i ocenie wykonania dzieł operowych, potwierdzając swoje umiejętności warsztatowe także na terytorium teatru adresowanego do dzieci. Zwracają uwagę walory literackie jego recenzji, w których udaje się autorowi połączyć fachową analizę z klarownością wypowiedzi.

Każda z nagród była w wysokości 5 tysięcy złotych. Pozostali finaliści zostali docenieni:

Michał Centkowski za osiągnięcia warsztatowe w krótkiej formie, wymagającej szczególnej dbałości o precyzję i piękno wypowiedzi recenzenta.

Jakub Papuczys za rzetelność opisu i wnikliwe oceny przedstawień, których dobór świadczy o wielkiej wrażliwości społecznej autora.

Bartosz Rosenberg za sugestywne opisy przedstawień i nieunikanie krytycznego ryzyka w ich ocenie, w szczególności za dogłębną, krytyczną analizę spektaklu Krystiana Lupy „Proces”.

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Alina Kietrys, sekretarz konkursu

 

Gdynia 20.05.2018. 13 FESTIWAL R@PORT. GALA FINAŁOWA 13. FESTIWALU R@PORT ORAZ 11. GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ ORAZ 5. KONKURSU IM. A. ŻUROWSKIEGO.
[Fot. Roman Jocher, na zdj: Sławomira Łozińska, Alina Kietrys i Tomasz Miłkowski podczas ogłaszania werdyktu Kapituły]

Leave a Reply