IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS IM. ANDRZEJA ŻUROWSKIEGO NA RECENZJE MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

Podczas Festiwalu R@Port rozstrzygnięty został IV Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje młodych krytyków teatralnych. Werdykt jury, który publikujemy, przedstawił przewodniczący Kapituły, Tomasz Miłkowski [na zdj].

Protokół posiedzenia Kapituły IV edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych Gdynia 2017

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 72 recenzje 24 młodych krytyków teatralnych opisujące dokonania artystyczne w kilkunastu teatrach w Polsce, Wszyscy uczestnicy konkursu spełnili wymogi regulaminowe.

Kapituła IV edycji konkursu im. Andrzeja Żurowskiego obradowała w Warszawie w następującym składzie profesor Bożena Frankowska – teatrolog, krytyk teatralny, Sławomira Łozińska – aktorka, Remigiusz Grzela – pisarz i krytyk, Maciej Prus – reżyser i dr Tomasz Miłkowski, teatrolog, krytyk teatralny, wiceprezydent honorowy AICT, przewodniczący kapituły.

Do półfinału zakwalifikowano recenzje dziesięciu autorów. Do finału wytypowano 15 tekstów pięciu recenzentów:

Michała Centkowskiego za umiejętność zwięzłego opisu przedstawień, przy jednoczesnej wyrazistości ocen,

Stanisława Godlewskiego za rzetelność opisu i oceny przedstawień reprezentujących rozmaite formy twórczości teatralnej,

Agnieszki Górnickiej za solidność opisu spektakli i nieunikanie krytycznego ryzyka w ich ocenie,

Szymona Spichalskiego za dogłębną analizę przedstawień,

Agaty Tomasiewicz za kompetencje, wrażliwość i erudycję w nadesłanych recenzjach.

Laureatami tegorocznej IV edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków teatralnych zostali:

– Laureatką nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego – AGATA TOMASIEWICZ,

– Laureatem nagrody Prezydenta Gdyni – SZYMON SPICHALSKI.

Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji i zwraca uwagę, że w tym roku nadesłano wiele recenzji ze spektakli muzycznych, których analizowanie i ocenianie było nie lada wyzwaniem dla młodych krytyków. Problemy młodym recenzentom sprawia fachowa ocena gry aktorskiej, Wydaje się, ze współczesny język krytyczny raczej opisuje spektakle niż wnikliwie analizuje strukturę widowiska teatralnego. Recenzje często odnoszą się do politycznych czy społecznych zamierzeń inscenizatorów. I tym koncepcjom zrealizowanym bądź tylko zamierzonym młodzi krytycy poświęcają sporo miejsca w swoich tekstach.

Warszawa, 27 kwietnia 2017

Leave a Reply