Najnowszy indeks monodramów (1966-2016)

Nakładem Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu ukazało się trzecie wydanie – zmienione i poprawione „Indeksu aktorów i spektakli spotkań z teatrem jednego aktora we Wrocławiu, w Toruniu, na Dolnym Śląsku, w Warszawie i w Helu w latach1966-2016”. Poprzednie wydanie obejmowało dane do roku 2011. Nowa edycja zawiera ponadto informacje o wydawnictwach Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, publikacjach poświęconych teatrowi jednego aktora oraz tzw. słupy, czyli spis spektakli, które wyróżnili (jako najbardziej interesujące) obserwatorzy festiwali: Janusz Degler, Wiesław Geras, Krzysztof Kucharski, Tomasz Milkowski i Lech Śliwonik.

Publikacja została opatrzona także szkicem Elwiry Militowskiej, omawiającym dorobek festiwali w minionym pięćdziesięcioleciu. Współautorami Indeksu”, jak w wydaniu poprzednim, są Wiesław Geras, Karolina Michalska-Cocot i Elwira Militowska. Książeczka stanowi bezcenną dokumentację, dopełniającą oceny i opinie zawarte w jubileuszowym wydawnictwie AICT „50 lat WROSTJA. Po teatrze jednego aktora oprowadza Wiesław Geras” (2016).

Leave a Reply