Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej AICT w latach 2013-2017

Od 19 stycznia 2013 do stycznia 2017 Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej, pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego, działał w składzie: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska – wiceprzewodnicząca, Katarzyna Michalik-Jaworska – przewodnicząca Koła Młodych, Alina Kietrys, Anna Leszkowska – skarbnik, Jadwiga Opalińska – wiceprzewodnicząca, Andriej Moskwin, Konrad Szczebiot, Justyna Hofman-Wiśniewska – sekretarz (do 21 września 2014).

W trakcie kadencji nastąpiły dwie zmiany: zmarłą Justynę Hofman-Wiśniewskiej na stanowisku sekretarza zastąpiła Katarzyna Michalik-Jaworska (od grudnia 2014), Konrad Szczebiot zaś z początkiem roku 2015 objął funkcję wiceprzewodniczącego ds. międzynarodowych (kilkakrotnie zastępował przewodniczącego na posiedzeniach Komitetu Wykonawczego AICT). Funkcję honorowego przewodniczącego pełnił Jerzy Niesiobędzki. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyła Marzena Dobosz (od grudnia 2014 sekretarz redakcji „Yoricka”). W minionej kadencji Zarząd zebrał się 22 razy. W skład Klubu wchodziło ok. 80 członków.

Klub prowadził działalność międzynarodową

 • Polska delegacja AICT uczestniczyła w Kongresach AICT; w Pekinie (X 2014), Tomasz Miłkowski został ponownie wybrany w skład Komitetu Wykonawczego i objął funkcję wiceprzewodniczącego, podczas Kongresu zaś wygłosił laudację na cześć Eugenia Barby, laureata Thalia Prize, któremu przyznano to wyróżnienie z inicjatywy polskiej sekcji. W skład polskiej delegacji na Kongres wchodzili również Katarzyna Michalik-Jaworska i Konrad Szczebiot; podczas Kongresu w Belgradzie (IX 2016) Tomasz Miłkowski, ustępujący wiceprzewodniczący AICT został przez aklamację wybrany wiceprzewodniczącym honorowym AICT (na wniosek przedstawiciela Serbii, Ivana Medenicy), Konrad Szczebiot zaś został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego AICT. W skład delegacji wchodziła również Jadwiga Opalińska, która z przyczyn osobistych w Kongresie nie wzięła udziału.

 • W Caen (Francja, marzec 2014) podczas seminarium beckettowskiego Tomasz Miłkowski przedstawił odczyt o realizacjach „Czekając na Godota” w Polsce; wziął także udział w panelu po przedstawieniu „Wroga ludu” Ibsena w reż. Thomasa Ostermeiera (Berlin). Obie debaty prowadził Jean-Pierre Han.

 • Sekcja Indyjska AICT zorganizowała sympozjum podczas Międzynarodowego Festiwalu w Kerali (27 lutego-3 marca 2014). W sympozjum uczestniczył Konrad Szczebiot.

 • reprezentacja Klubu na zaproszenie organizatorów wzięła udział w Festiwalu z okazji Europejskiej Nagrody Teatralnej w Kraiovej (2016), gdzie Tomasz Miłkowski wziął udział w panelu podczas międzynarodowych warsztatów krytyki teatralnej; w festiwalu uczestniczył również Andriej Moskwin.

 • podczas festiwalu Olimpiada Teatralna, w Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu (2016) klub w ścisłej współpracy z dyrektorem Instytutu Grotowskiego, Jarosławem Fretem, zorganizował Międzynarodowe i Krajowe Warsztaty dla Młodych Krytyków, w których udział wzięło 10 krytyków z zagranicy i 15 z Polski, w tym członkowie naszego Klubu: Katarzyna Michalik-Jaworska, Zofia Smolarska, Dawid Mlekicki [na zdjęciu]

 • ]. Moderatorem grupy międzynarodowej był prof. Octavian Saiu (Rumunia), moderatorami grupy polskiej Alina Kietrys i Tomasz Domagała. Gośćmi festiwalu byli również Tomasz Miłkowski i Konrad Szczebiot.

 • Duża grupa przedstawicieli Klubu brała udział w międzynarodowym festiwalu Boska Komedia w Krakowie (grudzień 2016), m.in. Tomasz Domagała, Łukasz Maciejewski, Tomasz Milkowski, Konrad Szczebiot.

 • Podczas festiwalu „Kontakt” w Toruniu (2016) Klub reprezentowała Anna Leszkowska.

 • W jury międzynarodowego festiwalu teatrów lalkowych w Toruniu wzięła udział Marzena Dobosz (2014).

 • Gościem festiwalu Kontrapunkt na zaproszenie organizatorów byli Joanna Puzyna-Chojka i Tomasz Miłkowski (2013, 2014).

 • W kapitule teatralnej Nagród Norwida Samorządu Województwa Mazowieckiego (w latach 2013-16) zasiadał Tomasz Miłkowski.

 • Jan Bończa-Szabłowski oceniał jako juror spektakle podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu (2015).

 • W jury XII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego – Radom 2016 wziął udział Jan Bończa-Szabłowski.

 • z inicjatywy Wiesława Gerasa, dyrektora WROSTJA, w Kownie (2014) odbył się ostatni festiwal monodramów państw bałtyckich, Monobaltija, poświęcony pamięci Stanislausa Rubinovasa; podczas festiwalu Tomasz Miłkowski moderował wieczorne dyskusje o obejrzanych spektaklach.

 • udział w kolegium redakcyjnym międzynarodowego internetowego czasopisma AICT „Critical Stages” (Tomasz Miłkowski).

 • udział w redakcji kalendarza międzynarodowych festiwali teatralnych AICT (Tomasz Miłkowski).

Przedstawiciele Klubu brali udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach:

 • Tomasz Miłkowski uczestniczył w jury festiwali teatralnych jednego aktora we Wrocławiu (październik 2013), Sankt Petersburgu (marzec 2013), gdzie uczestniczył też w panelu o teatrze jednoosobowym, oraz w Suwałkach (2016)

 • Na zaproszenie międzynarodowego festiwalu teatralnego w Erywaniu prezes KKT obserwował jego przebieg (kwiecień 2013) i wygłosił wykład (w języku rosyjskim) w Państwowym Instytucie Teatru i Filmu w Erywaniu „Polski teatr współczesny po transformacji politycznej”.

 • Ewa Uniejewska została zaproszona do udziału w międzynarodowych warsztatach IATC/AICT dla młodych krytyków w Warnie w pierwszym tygodniu czerwca 2014.

 • Karolina Respondek brała udział w warsztatach dla młodych krytyków w Stambule (czerwiec 2015)

 • W Europejskim Forum ZASP (Wrocław, sierpień 2016) udział wzięli Jan Bończa-Szabłowski, Konrad Szczebiot, Wiesław Geras i Tomasz Miłkowski, który pełnił funkcje rzecznika forum

Przewodniczący KKT uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego AICT: w Jonkoping (Szwecja, 2013), Caen (Francja. 2014), Malmo (także Biennale Teatru Szwedzkiego, kwiecień 2015), oraz w trakcie kongresów w Pekinie i Belgradzie.

Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Tbilisi (październik 2015) – Konrad Szczebiot; z jego inicjatywy i przy jego udziale Komitet Wykonawczy AICT uruchomił stronę na Facebooku i konto na Twitterze.

Klub organizował sesje i spotkania krajowe:

 • panel o warsztacie aktorskim w monodramie z udziałem Jolanty Góralczyk, Bogusława Kierca, Anny Kramarczyk, Krystyny Krotoskiej, Agaty Kucińskiej, Zdzisława Kuźniara, Piotra Kondrata, Anny Skubik, prowadzony przez Tomasza Miłkowskiego (Wrocław, 18 października 2013).

 • patronat i współudział w realizacji programu kulturalnego z okazji Europejskiego Roku Obywateli, ogłoszonemu przez Parlament Europejski. Z tej okazji w dniach od 1 do 4 grudnia 2013 odbyły się w Warszawie, w Teatrze Polskim i Domu Spotkań z Historią, debaty, pokazy, wystawy i koncerty. Tomasz Miłkowski z dr. Jarosławem Makowskim moderowali dyskusję pisarzy: Esther Vilar, Kai Malanowskiej i Martina Pollacka na temat Unia – Obywatel – Człowiek (2 grudnia w Teatrze Polskim, Scena Kameralna) – początek o godzinie 18.00. W trakcie debaty fragmenty utworów zaproszonych pisarzy prezentowali aktorzy: Maja Barełkowska, Joanna Żółkowska, Piotr Cyrwus, Adam Ferency i Grzegorz Matysik. Nazajutrz, w tym samym miejscu, odbyła się projekcja spektaklu telewizyjnego „Antygona” w reżyserii Andrzeja Seweryna – pokaz poprzedziła rozmowa z udziałem reżysera i prof. Andrzeja Waśkiewcza, dyrektora Instytutu Socjologii UW. Jej temat: Obywatel wobec państwa. W stronę modelu równowagi.

 • W maju 2014 roku upłynęło dziesięć lat od wydania pierwszego numeru internetowego magazynu „Yorick”, kwartalnika polskiej sekcji IATC/ AICT. Z tej okazji 7 czerwca w Galerii Autorskiej Janusza Golika w Warszawie przy ul. Berezyńskiej 27 odbyło się spotkanie grupy autorów i współpracowników pisma, na które zaprosili redaktorzy kwartalnika: Justyna Hofman-Wiśniewska i Tomasz Miłkowski.

 • 8 grudnia 2014 w Instytucie Teatralnym z inicjatywy Klubu odbyło się spotkanie z Krzysztofem Miklaszewskim, aktorem, reżyserem, dziennikarzem, dokumentalistą, krytykiem, pisarzem, animatorem kultury, pedagogiem. Spotkanie prowadził Rafał Sławoń.

 • Zarząd był współorganizatorem panelu dyskusyjnego w warszawskim kinie Iluzjon (20 października 2013) podczas festiwalu V Era Schaeffera oraz SUPLEMENTU festiwalu VI Era Schaeffera w Instytucie Teatralnym (19-20 grudnia 2014). Częścią programu była rozmowa o teatrze Schaeffera z udziałem: Beaty Fudalej, Bogusława Kierca, Jana Peszka, Konrada Szczebiota i Tomasza Miłkowskiego, który spotkanie prowadził. Podczas panelu przestawione zostało unikatowe nagranie fragmentu kompozycji scenicznej TIS MW-2 z roku 1962 z udziałem Bogusława Kierca i Jana Peszka. SUPLEMENT zakończył legendarny spektakl Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Schaeffera w wykonaniu Jana Peszka.

 • Klub był partnerem czterech edycji Festiwalu Gwiazd w Żyrardowie – podczas Art-Festival pod patronatem polskiej sekcji AICT odbywały się spotkania z aktorami, m.in. Dorotą Stalińską, Henrykiem Talarem, Olgierdem Łukaszewiczem, Sławomirem Hollandem, które prowadził Tomasz Miłkowski.

 • Podczas festiwali Teatr w Remizie w Helu, zainicjowanego przez Grażynę Marzec i Olgierda Lukaszewicza, a od 2012 prowadzonego przez naszego kolegę klubowego Wiesława Gerasa pod patronatem polskiej sekcji AICT odbyły się spotkania poświęconym gigantom polskiej sceny, Wielkim Nieobecnym, m. in.: Andrzejowi Łapickiemu, Gustawowi Holoubkowi, Tadeuszowi Łomnickiemu, Aleksandrze Śląskiej, Wojciechowi Siemionowi, Zbigniewowi Zapasiewiczowi, Ninie Andrycz, Irenie Kwiatkowskiej, Janowi Machulskiemu, Zbigniewowi Cybulskiemu, które prowadzili Jolanta Betkowska, Olgierd Lukaszewicz i Tomasz Miłkowski.

 • 9 listopada 2016 w Domu Literatury w Warszawie odbyła się SZEKSPIRIADA POLSKA, zorganizowana staraniem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT) – sekcja polska i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z okazji Roku Szekspirowskiego. W programie spotkania: Zygmunta Krzyżanowskiego „Kroki Falstaffa” (tekst autora w przekładzie Wiesławy Olbrych oraz wypowiedzi krytyczne – fragmenty czytał Marek Frąckowiak); Andrzeja Żurowskiego „Myślenie Szekspirem” i Szekspir w Polsce dzisiaj (Tomasz Miłkowski); Krystyny Koneckiej „Ogrody Szekspira” i „Bard ze Stratfordu. Mapa sonetów” oraz fotograficzna relacja z jubileuszu w Stratford-upon-Avon (23 kwietnia 2016). Spotkanie prowadziła Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska.

 • Jubileusz Henryka Bieniewskiego

Z okazji 90. urodzin Henryka Bieniewskiego odbyło się specjalne rozszerzone posiedzenie Zarządu (21 kwietnia 2015), poświęcone Jubilatowi i jego dorobkowi, a także jego małżonce, znakomitej recenzentce, Zofii SIERADZKIEJ. Podczas spotkania Zofia Sieradzka i Henryk Bieniewski dzielili się swoimi refleksjami o doświadczeniach krytyka teatralnego. Zarząd skierował do Jubilata adres gratulacyjny.

 • Jubileusz Wiesława Gerasa

Z okazji 50. festiwalu WROSTJA (2016) i półwiecza pracy Wiesława Gerasa jako animatora tego festiwalu Zarząd wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem przyznanie jubilatowi Medalu Gloria Artis. Medal został uroczyście wręczony podczas otwarcia festiwalu we Wrocławiu (październik 2016). Zarząd skierował do Jubilata adres gratulacyjny.

Klub angażował się w promocje książek:

Jagody Opalińskiej Roman Kłosowski. Z Kłosem przez życie – promocja książki z udziałem jej bohatera w odbyła się w Collegium Nobilium, teatrze szkolnym Akademii Teatralnej, w dniu 6 maja 2013.

Anny Cetery dedykowanej Andrzejowi Żurowskiemu – Szekspiromania – księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego [książka wydana przez oficynę Uniwersytetu Warszawskiego] oraz ostatniej książki Andrzeja Żurowskiego Scenariusze szekspirowskie. Spotkania popularyzujące twórczość Andrzeja Żurowskiego odbyły się w Warszawie [w Instytucie Teatralnym, 16 października 2013], we Wrocławiu, Toruniu, Gdyni i w Helu.

W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyła się prezentacja książki Teatr białoruski: 1920-1930. Odrodzenie i zagłada pióra Andrieja Moskwina, badacza i krytyka, członka Zarządu sekcji polskiej AICT (30 października 2013).

Podczas festiwalu WROSTJA we Wrocławiu odbyła się promocja książki Tomasza Miłkowskiego Zakochany pielgrzym. Samogry Bogusława Kierca (2014); na festiwalu 50. WROSTJA promocja książek Tomasza Miłkowskiego 166 monodramów oraz Katarzyny Flader-Rzeszowskiej Wypowiedzieć człowieka. Poezjoteatr Tadeusza Malaka.

29 października 2014 w Domu Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie odbył się wieczór autorski Jerzego Niesiobędzkiego, poświęcony jego najnowszej książce Ciemniejący horyzont (Wydawca „Fundacja Światło Literatury”, Gdańsk). Organizatorami spotkania, które prowadził Tomasz Miłkowski, byli Związek Literatów Polskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) i Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/ AICT).

20 listopada 2014 w Instytucie Słowackim została zaprezentowana książka Współczesny dramat słowacki pod redakcją i ze wstępem Andrieja Moskwina.

22 stycznia 2015 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbyła się promocja książki Niespokojni pióra Aliny Kietrys. Spotkanie z autorką prowadziła Anna Sobecka, fragmenty czytała Joanna Kreft-Baka.

Podczas festiwalu WROSTJA we Wrocławiu i Festiwalu Festiwali w Toruniu (2015) odbyły się spotkania z Wiesławem Komasą (prowadzenie Tomasz Miłkowski), bohaterem promowanej monografii Katarzyny Flader-Rzeszowskiej Wędrowanie… Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy.

Klub przyznawał nagrody:

 • Nagrodę im. Stefana Treugutta (wznowioną po kilku latach przerwy) – jury Nagrody im. Stefana Treugutta w składzie: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska (sekretarz jury), Łukasz Maciejewski, Andrzej Matul, Tomasz Miłkowski (przewodniczący) i Zdzisław Pietrasik przyznało Nagrodę za całokształt osiągnięć w Teatrze TV KRZYSZTOFOWI STROIŃSKIEMU (2015) – spotkanie z laureatem odbyło się w Domu Dziennikarza 20 lutego 2016; oprócz dyplomu laureat otrzymał grafikę zaprojektowaną i ufundowaną przez artystę plastyka Janusza Golika oraz okazały bukiet przygotowany przez wolską kwiaciarnię Les Fleurs. Laudację na cześć laureata wygłosił Tomasz Miłkowski, a Ewa Sośnicka-Wojciechowska przypomniała wypowiedzi kilkorga aktorów i reżyserów, którzy mieli zaszczyt pracować z Krzysztofem Stroińskim.

 • WAWRZYŃCOWI KOSTRZEWSKIEMU za reżyserię sztuki Małgorzaty Sikorskiej–Miszczuk WALIZKA, przygotowanej dla Teatru Telewizji w ramach projektu TEATROTEKA; jury obradowało w zmienionym składzie: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska (sekretarz jury), Łukasz Maciejewski, Grzegorz Mrówczyński, Jan Bończa-Szabłowski i Tomasz Miłkowski (przewodniczący). Gala odbyła się w siedzibie ZASP-u 12 stycznia z udziałem przedstawicieli Wytworni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, w tym opiekuna projektu TEATRTOTEKA, w którego ramach zrealizowano WALIZKĘ – prof. Maciej Wojtyszko. Laudację wygłosił Grzegorz Mrówczyński.

 • Nagrodę im. Boya:

 • PIOTROWI FRONCZEWSKIEMU (2013) za osiągnięcia aktorskie ze szczególnym uwzględnieniem tytułowej kreacji w przedstawieniu Ja, Feuerbach w jego reżyserii na deskach warszawskiego teatru Ateneum. Spotkanie z laureatem odbyło się 13 czerwca w księgarni-kawiarni TARABUK w Warszawie. Laudację wygłosiła prof. Bożena Frankowska.

 • ANDRZEJOWI SEWERYNOWI (2014) za wybitne kreacje aktorskie na deskach Teatru Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ról szekspirowskich. Wręczenie Nagrody nastąpiło podczas spektaklu „Szekspir forever” na deskach Sceny Kameralnej Teatru Polskiego (27 listopada 2014). Laudację wygłosił Tomasz Miłkowski.

 • WŁODZIMIERZOWI STANIEWSKIEMU (2015) za całokształt osiągnięć w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice. Laureat odebrał Nagrodę przed spektaklem Teatru Gardzienice w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Warszawie. Po spektaklu odbyło się spotkanie z laureatem, które przygotowała Anna Leszkowska, autorka laudacji na cześć twórcy Gardzienic opublikowanej w Yoricku (2015),

 • WOJCIECHOWI KOŚCIELNIAKOWI (2016) za wybitne osiągnięcia w teatrze muzycznym, a zwłaszcza oryginalne spektakle muzyczne oparte na klasyce polskiej i światowej – jest to pierwsza od pół wieku nagroda Boya, która poszła w ręce artysty związanego ze sceną muzyczną; wręczenie nagrody nastąpiło 21 listopada 2016 w Akademii Teatralnej po spektaklu dyplomowym „Pibloktoq” wg piosenek Marii Peszek (teksty Marii Peszek i Piotra Lachmanna)

 • Nagrodę im. Ireny Solskiej – (nagroda ustanowiona przez polską sekcję AICT w roku 2011)

 • EMILII KRAKOWSKIEJ (2013) za wybitne osiągnięcia aktorskie; spotkanie z laureatką odbyło się w księgarni-kawiarni TARABUK w Warszawie – laudację i rozmowę z Laureatką prowadziła Justyna Hofman-Wiśniewska.

 • ANNIE LUTOSŁAWSKIEJ (2014) za wybitne osiągnięcia aktorskie; wręczenie Nagrody odbyło się 11 września podczas gali w Teatrze Miniatura w Krakowie – laudację prof. Bożeny Frankowskiej przedstawił Konrad Szczebiot, reprezentujący Zarząd (wraz z Marzeną Dobosz) podczas tej uroczystości.

 • HALINIE ŁABONARSKIEJ za całokształt dorobku artystycznego na scenach polskich ze szczególnym uwzględnieniem ról w „Quo vadis” Janusza Wiśniewskiego i „Wszyscy moi synowie” w Teatrze Dramatycznym (Scena na Woli). Wręczenie odbyło się w siedzibie ZASP w Warszawie (9 listopada 2015) – laudację i rozmowę z laureatką prowadziła Jagoda Opalińska (za rok 2015)

Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Zorganizowano trzy edycje Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną. Konkurs został rozpisany z inicjatywy polskiej sekcji AICT i Prezydenta miasta Gdyni, który wziął na siebie rolę jego gospodarza, przy wsparciu Marszałka Województwa Pomorskiego Bezpośrednim gospodarzem konkursu był Teatr Miejski w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Obowiązki sekretarza Kapituły pełniła red. Alina Kietrys (pomysłodawczyni konkursu, organizatorka pracy Kapituły, kontaktów z fundatorami, teatrem i koordynatorka finałów konkursu w Gdyni), a w skład jury z ramienia KKT wchodzili Bożena Frankowska i Tomasz Miłkowski (przewodniczący Kapituły). W pracach jury uczestniczyli także: Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela i Maciej Prus, a w I edycji również Maria Napiontkowa i Krzysztof Miklaszewski.

Uroczyste wręczenie nagrody organizowano na Scenie Kameralnej Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. Laureatami dotychczasowych edycji zostali Alicja Müller z Krakowa/Gdyni (I edycja), Tomasz Kowalski i Szymon Kazimierczak (II edycja), Adam Drozdowski i Kamila Łapicka (III edycja). W galach finałowych uczestniczyła Magda Żurowska. Finaliści III edycji zostali zaproszeni przez Zarząd do udziału w warsztatach podczas Olimpiady Teatralnej.

Klub prowadził działalność wydawniczą:

Kwartalnik „Yorick” na stronie www.aict.art.pl pod redakcją Justyny Hofman-Wiśniewskiej do nr 39) i Tomasza Miłkowskiego oraz Marzeny Dobosz (od nr 40) – łącznie ukazało się w minionej kadencji 12 edycji, w tym wydanie specjalne poświęcone Jubilatowi, Henrykowi Bieniewskiemu (nr 42, kwiecień 2015); na łamach „Yoricka” publikowało ok. 250 autorów. Do grona stałych współpracowników i autorów, obok redaktorów kwartalnika, należeli: Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska, Alina Kietrys, Grażyna Korzeniowska, Katarzyna Michalik-Jaworska, Anna Leszkowska. Łukasz Maciejewski, Jagoda Opalińska, Ewa Sośnicka-Wojciechowska, Kazimierz Braun, Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Anna Rzepa-Wertmann, Bogdan Falicki, Magdalena Raszewska.

Newsletter AICT– w latach 2013-2017 ukazało się 40 wydań. Odbiorcami Newslettera byli nie tylko członkowie Klubu, ale także sympatycy i zainteresowani naszą działalnością – łącznie ok. 300 stałych odbiorców.

Witryna AICT Polska – internetowy portal (www.aict.art.pl), na którym obok „Yoricka” znalazły swoje miejsce wiadomości z życia AICT, aktualności teatralne, rubryki autorskie (m.in. Wirtualny Fotel” czy Atlas teatralny stolicy), a także stale budowany słownik terminów teatralnych. Administratorem witryny jest Tomasz Miłkowski. W sierpniu ubiegłego roku witryna została wrogo zaatakowana i musiała być poddana kwarantannie, a następnie przeszła rewitalizację.

AICT na Facebooku – strona społecznościowa, popularyzująca wpisy, pojawiające się w Witrynie AICT Polska i inne interesujące teksty teatralne.

Witryna Konkursu im. Żurowskiego w sieci i na Facebooku – utworzony odrębny portal służący popularyzacji Konkursu im., Andrzeja Żurowskiego redagowany przez Alinę Kietrys i Tomasza Miłkowskiego. Portal i jego wersja facebookowa wykazują aktywność w trakcie trwania konkursu aż do ogłoszenia werdyktu i gali kolejnych edycji.

Blogi i strony autorskie:

Teatru głodna – blog Marzeny Dobosz redagowany od 5 lat.

Domagalasiekultury – blog Tomasza Domagały.

Uszaty Fotel – blog Dawida Mlekickiego.

Atlas Teatralny Stolicy – strona autorska Tomasza Miłkowskiego na Facebooku.

Skalpel Teatralny – strona prowadzona przez Katarzynę Michalik-Jaworską i Marzenę Dobosz na Facebooku.

Kwartał w Teatrzedodatek specjalny Yoricka pod redakcją Ewy Sośnickiej-Wojciechowskiej poświęcony zapowiedziom premier i wydarzeń teatralnych w całym kraju – do (nieregularnej) współpracy udało się pozyskać kilkanaście osób, w tym spośród członków Klubu: Alinę Kietrys, Justynę Gajek, Anetę Głowacką, Iwonę Jędrzejewską, Marzenę Dobosz, Katarzynę Michalik-Jaworską, Annę Leszkowską, a także Małgorzatę Klimczak i Karolinę Michalską-Cecot. Pierwsze wydanie Kwartału ukazało się na naszej stronie pod koniec 2012 roku – od tego czasu ukazało się 14 wydań Kwartału.

Publikacje książkowe:

Patronat i współpraca przy tworzeniu książek upamiętniających twórczość Andrzeja Żurowskiego (Scenariusze szekspirowskie i Szekspiromania, 2013)

Księga jubileuszowa 50 lat WROSTJA. Po teatrze jednego aktora oprowadza Wiesław Geras przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawierającej teksty trzydziestu kilku aktorów, animatorów kultury, badaczy i krytyków teatralnych z Polski i krajów sąsiednich (łącznie ok. 30 autorów). Promocje książki odbyły się we Wrocławiu, Toruniu i w Warszawie.

Nowi członkowie

Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej polskiej sekcji IATC podjął uchwały o przyjęciu w poczet członków polskiej sekcji: Małgorzaty Dorny, Alicji Müller, Agnieszki Wieleckiej, Łukasza Maciejewskiego, Tomasza Domagały, Dawida Mlekickiego i Szymona Spichalskiego.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu podjął uchwałę o nadaniu Klemensowi Krzyżagórskiemu (zm. 18 marca 2013 w Warszawie) tytułu Członka Honorowego w uznaniu jego zasług dla krytyki i teatru.

Przewodniczący KKT

Tomasz Miłkowskiego

Warszawa, 9 stycznia 2017

Leave a Reply