Krzysztof Stroiński z „Treuguttem”

Marzena Dobosz relacjonuje uroczyste posiedzenie Zarządu Klubu Krytyki Teatralnej IATC/AICT w dniu 20 lutego 2016:

Wybitny aktor KRZYSZTOF STROIŃSKI został uhonorowany Nagrodą im. Stefana Treugutta dla twórców Teatru Telewizji przyznawaną od 2001 r. przez Klub Krytyki Teatralnej – polską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IATC). Nagrodę za całokształt osiągnięć w Teatrze TV przyznało jury w składzie: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska (sekretarz jury), Łukasz Maciejewski, Andrzej Matul, Tomasz Miłkowski (przewodniczący) i Zdzisław Pietrasik.

W sobotę 20 lutego 2016 r. członkowie Klubu Krytyki Teatralnej mieli niebyłą okazję i ogromną przyjemność spotkania z Krzysztofem Stroińskim podczas kameralnej uroczystości w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal w Warszawie. Znakomity aktor odebrał nagrodę z rąk przewodniczącego KKT Tomasza Miłkowskiego – oprócz stosownego dyplomu była też piękna grafika zaprojektowana i ufundowana przez artystę plastyka Janusza Golika oraz okazały bukiet przygotowany przez wolską kwiaciarnię Les Fleurs.

 

Laudację na cześć laureata wygłosił Tomasz Miłkowski, a Ewa Sośnicka-Wojciechowska przypomniała wypowiedzi kilkorga aktorów i reżyserów, którzy mieli zaszczyt pracować z Krzysztofem Stroińskim. Bohaterowi wydarzenia zawdzięczamy niepowtarzalną atmosferę spotkania – aktor opowiedział o swojej pracy, o relacjach zawodowych z wybitnymi twórcami teatru i filmu, a dziękując za wyróżnienie, podkreślił, że jest ono dla niego ważne także ze względu na patrona nagrody Stefana Treugutta. To właśnie Stefan Treugutt ze swoimi cotygodniowymi pogadankami przed spektaklami telewizyjnymi miał ogromny wpływ na wybór drogi życiowej przyszłego absolwenta łódzkiej filmówki.

Fantastyczna rozmowa z Krzysztofem Stroińskim – aktorem, którego wspaniałe kreacje teatralne (nie tylko w spektaklach telewizyjnych, ale także między innymi w łódzkim Teatrze im. Jaracza, warszawskich: Powszechnym, Dramatycznym czy Studio) oraz niezapomniane role filmowe i – tak! – kabaretowe świadczą o nieprawdopodobnym talencie – pokazała, że mamy do czynienia z człowiekiem o ujmującej osobowości i rzadkiej dziś skromności. Aktorem, którego nie sposób nie kochać!

Leave a Reply