Sprawozdanie polskiej sekcji AICT za rok 2015

Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej/ polskiej sekcji AICT na posiedzeniu w dniu 16 stycznia przyjął sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2015, które przedsatwiłprezes Tomasz Miłkowski. Publikujemy sprawozdanie w całości.

 

Sprawozdanie z działalności Klubu Krytyki Teatralnej/ sekcji polskiej AICT w roku 2015

W roku 2015 Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej, pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego, działał w składzie: Joanna Biegalska, Henryk Bieniewski, Bożena Frankowska – wiceprzewodnicząca, Alina Kietrys, Katarzyna Michalik-Jaworska – sekretarz, Andriej Moskwin, Jadwiga Opalińska – wiceprzewodnicząca, Anna Leszkowska – skarbnik, Konrad Szczebiot – wiceprzewodniczący. Funkcję honorowego przewodniczącego pełnił Jerzy Niesiobędzki.

Działalność międzynarodowa

*udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego AICT w Malmo oraz Biennale Teatru Szwedzkiego (kwiecień 2015) – Tomasz Miłkowski

* Udział w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Tbilisi (październik 2015) – Konrad Szczebiot; z jego inicjatywy i przy jego udziale Komitet Wykonawczy AICT uruchomił stronę na facebooku i konto na twitterze

* udział w redakcji kalendarza międzynarodowych festiwali teatralnych AICT (Tomasz Miłkowski).

Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Zorganizowano II edycję Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną. Konkurs został rozpisany z inicjatywy polskiej sekcji AICT i Prezydenta miasta Gdyni, który wziął na siebie rolę jego gospodarza. Bezpośrednim koordynatorem konkursu jest Teatr Miejski w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Obowiązki sekretarza Kapituły i koordynatorki Konkursu pełniła ponownie red. Alina Kietrys, a w skład jury wchodzili Sławomira Łozińska, Remigiusz Grzela i Maciej Prus, a z ramienia KKT Bożena Frankowska i Tomasz Miłkowski (przewodniczący Kapituły). Nadesłano ponad 150 recenzji.

Uroczysta gala i wręczenie dwóch głównych nagród w wysokości po 5 tysięcy złotych odbyło się 18.05.2014 w Teatrze Miejskim im. W. Gombrowicza w Gdyni. Laureatami zostali: Tomasz Kowalski i Szymon Kazimierczak. W gali uczestniczyła Magda Żurowska.

Nagrody klubowe

* Zarząd przyznał HALINIE ŁABONARSKIEJ Nagrodę im. Ireny Solskiej za całokształt dorobku artystycznego na scenach polskich ze szczególnym uwzględnieniem ról w „Quo vadis” Janusza Wiśniewskiego i „Wszyscy moi synowie” w Teatrze Dramatycznym (Scena na Woli). Wręczenie odbyło się w siedzibie ZASP w Warszawie – laudacje i rozmowę z laureatką prowadziła Jagoda Opalińska.

* Zarząd przyznał Nagrodę Boya WŁODZIMIERZOWI STANIEWSKIEMU za całokształt osiągnięć w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice. Laureat odebrał Nagrodę przed spektaklem Teatru Gardzienice w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Warszawie. Po spektaklu odbyło się spotkanie z laureatem, które przygotowała Anna Leszkowska, autorka laudacji na cześć twórcy Gardzienic opublikowanej w Yoricku.

* Jury Nagrody im. Stefana Treugutta w składzie: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska (sekretarz jury), Łukasz Maciejewski, Andrzej Matul, Tomasz Miłkowski (przewodniczący) i Zdzisław Pietrasik przyznało Nagrodę za całokształt osiągnięć w Teatrze TV KRZYSZTOFOWI STROIŃSKIEMU. Wręczenie Nagrody odbędzie się w roku następnym.

Jubileusz Henryka Bieniewskiego

Z okazji 90. urodzin Henryka Bieniewskiego odbyło się specjalne rozszerzone posiedzenie Zarządu (21 kwietnia), poświęcone Jubilatowi i jego dorobkowi, a także jego małżonce, znakomitej recenzentce, Zofii SIERADZKIEJ. Podczas spotkania Zofia Sieradzka i Henryk Bieniewski dzielili się swoimi refleksjami o doświadczeniach krytyka teatralnego. Zarząd skierował do Jubilata adres gratulacyjny,

Spotkania, patronaty

* W lipcu i sierpniu trwał festiwal Teatr w Remizie w Helu, prowadzony przez naszego kolegę klubowego Wiesława Gerasa. Podczas festiwalu pod patronatem polskiej sekcji AICT odbyły się spotkania poświęcone gigantom polskiej sceny i ekranu, Ninie Andrycz, Zbyszkowi Cybulskiemu i Adamowi Hanuszkiewiczowi, które prowadził Tomasz Miłkowski.

* W pierwszym tygodniu września w Żyrardowie odbył się tradycyjny już Art-Festival, którego jednym z patronów jest polska sekcja AICT. W programie festiwalu odbyło się spotkanie z prezesem ZASP Olgierdem Łukaszewiczem, które prowadził Tomasz Miłkowski.

* Podczas festiwalu WROSTJA we Wrocławiu i Festiwalu Festiwali w Toruniu odbyły się spotkania z Wiesławem Komasą (prowadzenie Tomasz Miłkowski). Podczas festiwalu w Toruniu jury dziennikarzy pod przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego przyznało nagrodę Aleksandrasowi Rubinovasowi (Litwa) za spektakl KOBO.

Publikacje

* Ukazały się – dostępny na stronie polskiej sekcji AICT – trzy numery KWARTAŁU W TEATRZE pod redakcją Ewy Sośnickiej-Wojciechowskiej, z którą współpracowali przy tworzeniu tego wydania: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska, Aneta Głowacka, Alina Kietrys, Małgorzata Klimczak, Ewa Kunicka, Anna Leszkowska, Marzenna Wiśniewska.

* Ukazały się trzy wydania kwartalnika Yorick (www.aictart.pl) pod redakcją Tomasza Miłkowskiego i Marzeny Dobosz (nr 41-43). Numer 42 nosił charakter specjalny – w całości poświęcony został Henrykowi Bieniewskiemu z okazji 90. rocznicy urodzin wybitnego krytyka. Do grona stałych autorów dołączyli Małgorzata Dorn (cykl Wirtualny Fotel) i Łukasz Maciejewski (cykl Z fotela ŁM).

* Ukazało się 7 numerów Newslettera AICT, zawierającego bieżące informacje z prac Klubu.

* Strona internetowa Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego, strona na Facebooku oarz zakładka na portalu polskiej sekcji AICT pod redakcją Aliny Kietrys i Tomasza Miłkowskiego.

 

Sprawozdanie sporządził:

Tomasz Miłkowski

15 stycznia 2016

 

Leave a Reply