Przejdź do treści

charakter

(gr. charakter = wizerunek), postać literacka o wyraźnie indywidualnych rysach, w przeciwieństwie do (por.:) typu. Ch. cechuje bogata osobowość; jego działania są umotywowane psychologicznie lub/także społecznie, kieruje się głęboko zakorzenionymi wartościami etycznymi, ideowymi, estetycznymi itp. Wyróżnia się ch. dynamiczne, ulegające wewnętrznym przemianom w toku akcji (np. Andrzej Kmicic z „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Jacek Soplica z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza) oraz ch. statyczne, nie zmieniające się, określone od samego początku (np. Walery z „Powrotu posła” Juliana Ursyna Niemcewicza).