Halina Łabonarska ma „Solską”

9 listopada 2015 w Sali Klubowej ZASP-u odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Ireny Solskiej pani Halinie Łabonarskiej [na zdj.]. Przybyłych powitał prezes polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP dr Tomasz Miłkowski, przekazując laureatce gratulacje i kwiaty od Prezesa ZASP-u Olgierda Łukaszewicza, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu trwającego równolegle Zjazdu Sprawozdawczego ZASP-u.

Nagroda została ustanowiona kilka lat temu przez Polską Sekcję AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych. Pierwszą laureatką była Danuta Szaflarska (2010).

Werdykt AICT dotyczył całego dorobku, a szczególnie wyróżnia dwie role ostatniego sezonu – w spektaklu Janusza Wiśniewskiego „Quo vadis” (Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana) i sztuce Arthura Millera „Wszyscy moi synowie” w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego (Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy – Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego).

 

Aktorstwo Haliny Łabonarskiej, realizowane na wielu płaszczyznach od teatru po film, zawsze było głęboko osadzone w działaniach teatralnych. – czytamy w uzasadnieniu werdyktu. Halina Łabonarska jest aktorką Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Występuje między innymi w spektaklach: „Wszyscy moi synowie” A. Millera i „Król Edyp” Sofoklesa.

Po krótkim uzasadnieniu werdyktu (wystąpienie prezesa publikujemy osobno) prezes wręczył Laureatce dyplom i pamiątkową grafikę autorstwa Janusza Golika, przekazując głos red. Jagodzie Opalińskiej, która scharakteryzowała dorobek artystki i poprowadziła z nią rozmowę o etosie aktora, inkrustowaną cytatami z wypowiedzi Stefana Jaracza I Juliusza Osterwy (w wykonaniu studentki II roku Akademii Teatralnej Dominiki Kryszczyńskiej.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Teatru Dramatycznego z panem dyrektorem Tadeuszem Słobodziankiem, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP red. Marek Kuliński, wiceprezes Barbara Janiszewska, krytycy teatralny skupieni w Polskiej Sekcji AICT a także Sekcji Krytyków ZASP-u, przyjaciele i (wszyscy trzej) synowie artystki, wśród nich Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser „Wszystkich moich synów”.

 

Leave a Reply