Tomasz Kowalski nagrodzony

Laureatem Nagrody Prezydenta Gdyni w II edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków został Tomasz Kowalski. Podczas Gali finałowej festiwalu R@port nagrodę laureatowi wręczył wiceprezydent m. Gdyni Marek Stępa.

Tomasz Kowalski (rocznik 1984) absolwent filologii polskiej i wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk na UAM. Pracę doktorską poświęcił szekspirologii i librecistyce Wystana Hugh Audena. Oprócz zainteresowania bieżącym życiem teatralnym, przekładającego się na teksty krytyczne publikowane głównie na łamach „Didaskaliów”, zajmuje się prowadzeniem badań związanych z biografią i twórczością Williama Szekspira. Współredaktor (razem z Krzysztofem Kozłowskim) antologii Szekspir. Teoria lancasterska – domysły i fakty (Warszawa 2012).

W dyplomie wręczonym Laureatowi napisano:

TOMASZ KOWALSKI

Laureat Nagrody Prezydenta Gdyni w II edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków, Gdynia 2015

Recenzje nadesłane przez laureata wyróżniają się plastycznością opisu spektakli i umiejętnością ich interpretacji. Klarowność oceny przedstawień, umiejętność postawienia trafnych pytań i językowa sprawność autora to atuty, które zapewniają jego tekstom jasność przekazu, a zarazem budzą zaciekawienie czytelnika. Barwność opisu połączona z solidną argumentacją sądów owocuje recenzjami, w których erudycja autora wspiera jego wrażliwość i wyobraźnię.

Leave a Reply