Jubileuszowe spotkanie w Domu Dziennikarza

W sobotę, 25 kwietnia w warszawskim Domu Dziennikarza odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Klubu Krytyki Teatralnej zwołane z okazji 90. rocznicy urodzin Henryka Bieniewskiego. W spotkaniu uczestniczyła małżonka Jubilata Zofia Sieradzka, nestorka polskiej krytyki teatralnej (legitymacja klubowa nr 2!), i grono przyjaciół z Klubu. Bukiet kwiatów z życzeniami nadesłała pani minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Życzenia w imieniu Klubu przekazał prezes, a okolicznościowy wiersz Jagoda Opalińska. Zofia Sieradzka i Henryk Bieniewski dzielili się wspomnieniami przy świetnym torcie – wśród tych smakowitości znalazła się opowieść o narodzinach nagrody im. Konrada Swinarskiego. Liczymy, że będzie okazja w Yorciku do nich wrócić. Tymczasem publikujemy List do Jubilata, skierowany w imieniu Klubu przez prezesa Tomasza Miłkowskiego:

 

Wielce Dostojny Jubilacie!

Niechaj mi wolno będzie w imieniu Klubu Krytyki Teatralnej SD RP złożyć Ci najlepsze życzenia z okazji 90-tej rocznicy Twoich urodzin. Przede wszystkim zdrowia i tej kondycji intelektualnej, którą wzbudzasz powszechny szacunek i zazdrość. Jesteśmy zaszczyceni, że od lat (od ilu, tego bodaj nikt nie zliczy) obdarzasz nas swoimi radami i zaufaniem, z nieopisaną wręcz cierpliwością znosząc nasze błędy i niezręczności. Przez lata, pełniąc wiele ważnych ról, wywierałeś przemożny wpływ na kształt polskiego teatru i krytyki, a do dziś pozostałeś naszym mentorem, który nie unika nowych zadań, jak choćby przed dwoma laty przyjęcie godności Honorowego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu AICT w Warszawie.

Jesteśmy Ci szczerze wdzięczni za to co uczyniłeś i nadal czynisz dla dobra polskiego teatru, a przy okazji i nam dostają się okruchy tego dobra. Dziękujemy Ci i Twojej małżonce, a naszej znakomitej koleżance Zofii Sieradzkiej-Bieniewskiej, z którą razem tworzycie parę nieodłącznych towarzyszy sztuki teatru, a wspierając się nawzajem budzicie nadzieję, że nasz teatr (i nie tylko teatr) wciąż mają kolosalną przyszłość.

 

Z wyrazami przyjaźni i podziwu

 

Tomasz Miłkowski

prezes KKT

Leave a Reply