Druga edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego rozpoczęta

Rozpoczęła się druga edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną dla młodych krytyków. Prace opublikowane po zakończeniu pierwszej edycji w prasie, internecie lub innych mediach elektronicznych będzie można nadsyłać do 31 marca tego roku. W konkursie uczestniczyć mogą recenzenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Każdy z uczestników zgłasza trzy swoje prace wraz z niezbędnymi informacjami, jakie zawiera dołączona do regulaminu metryczka recenzji.

 

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

z dopiskiem na kopercie:

Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Fundatorem Nagrody jest Prezydent miasta Gdyni, który jest również – wraz z Polską Sekcją AICT inicjatorem jej ustanowienia.

Na stronie internetowej polskiej Sekcji:

www.aict.art. pl

pojawiła się specjalna zakładka: Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego, w której znajduje się aktualny Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (zgłoszeniem i metryczka recenzji).

W zakładce publikować będziemy aktualne informacje dotyczące konkursu, jego przebiegu, a potem rozstrzygnięcia. Zapraszamy do udziału

Zarząd Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/ AICT)

Leave a Reply