Alicja Müller – laureatka

Laureatką pierwszej edycji Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla młodych krytyków na recenzje teatralne, ogłoszonego przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych i Prezydenta miasta Gdynia została Alicja Müller [na zdjęciu], gdynianka mieszkająca w Krakowie. Serdecznie gratulujemy!

Alicja Müller jest studentką IV roku filologii polskiej ze specjalizacją antropologiczno – kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi krakowski oddział internetowego magazynu Teatralia.

Laureatka otrzymała Nagrodę (w wysokości 10 tys. zlp), ufundowaną przez miasto Gdynia oraz dyplom z następującym wpisem Kapituły Konkursu:

„Recenzje nadesłane przez laureatkę wyróżnia szerokość zainteresowań. Autorka podejmuje udane próby zmierzenia się z interpretacją spektakli opartych na klasyce polskiego dramatu, nawiązujących do awangardy międzywojennej i zapisu autobiograficznego. W swoich analizach zwraca uwagę przede wszystkim na opis gry aktorskiej i plastykę przedstawienia. Jej recenzje zalecają się przemyślaną konstrukcją, czytelnością opisu i solidną argumentację sądów. Nie unikając podejścia teatrologicznego autorka zachowuje dbałość o piękno języka”.

Leave a Reply