Przejdź do treści

Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek i Klub Krytyki Teatralnej/ polska sekcja AICT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych) ogłaszają I edycję

Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodego Krytyka.

Do konkursu mogą zgłaszać recenzje krytycy teatralni, którzy nie ukończyli 30 lat. Zgłoszenie konkursowe obejmuje trzy recenzje jednego autora z różnych spektakli i wydarzeń teatralnych recenzowanych w okresie między Festiwalami Polskich Sztuk Współczesnych R@port.

Festiwal R@port odbywa się w Teatrze Miejskim w Gdyni.

(Na zdjęciu: Patron Konkursy odbiera Nagrodę im. Wojciecha Bogusławskiego za jedną ze swoich książek szekspirowskich)

 

Termin nadsyłania prac na konkurs mija 31 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia do konkursu dokonują autorzy recenzji przesyłając prace wg regulaminu konkursu na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

Ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

Z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

 

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest zgodność zgłoszonych prac z regulaminem konkursu, dołączenie formularza zgłoszeniowego i do każdej recenzji – metryczki recenzji. Regulamin konkursu, wzory zgłoszenia i metryczki recenzji znajdują się na stronach www.teatrgombrowicza.art. pl oraz na Facebook’u pod hasłem: Konkurs im. A. Żurowskiego.

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:

produkcja@teatrgombrowicza.art.pl

oraz na;

konkurs.azurowski@gmail.com

Leave a Reply