Międzynarodowe spotkania ludzi kultury

Szanowni Państwo,

międzynarodowe spotkania ludzi kultury mają w Polsce bogatą tradycję. Niedawno zakończyliśmy obchody Roku Fryderyka Chopina oraz Roku Jerzego Grotowskiego, podczas którego we Wrocławiu wręczono nagrodę Premio Europa per il Teatro. Wciąż jeszcze pobrzmiewają echa Europejskiego Kongresu Kultury.

Dziś mam zaszczyt powitać w Warszawie przedstawicieli międzynarodowej społeczności krytyków teatralnych, którzy po raz czwarty wyróżnili Polskę wskazując nasz kraj na gospodarza XXVI Kongresu AICT/IATC.

 

Jestem przekonany, że bogaty program oraz szerokie spektrum tematów obrad

pozwolą na wgląd w polską rzeczywistość teatralną oraz refleksję nad tym, co zbliża ludzi kultury. Kultura jest bowiem dziedziną, w której różnice mają szansę stać się źródłem najcenniejszych inspiracji, a odmienność może pięknie łączyć.

Dziękując organizatorom za przygotowanie Kongresu, życzę wszystkim uczestnikom, aby zaprezentowane na warszawskich scenach przedstawienia dostarczyły Państwu niezapomnianych przeżyć artystycznych oraz materiału do wnikliwych rozważań i analiz,pozostawiając pobyt w Polsce w najlepszej pamięci.

 

Bogdan Zdrojewski

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Warszawa, 25 marca 2012 r.

 

Ladies and Gentlemen,

 

There is a rich tradition of the meetings of people associated with culture in Poland. Recently we celebrated Fryderyk Chopin Year and Jerzy Grotowski Year, when the award Premio Europa per il Teatro was celebrated in Wrocław. The echoes of the European Culture Congress can still be heard.

Today I am honoured to greet in Warsaw, the members of the international society of theatre critics, who spotlighted Poland for the fourth time and chose our country for the host of the XXVI AICT/IATC Congress.

I am confident that the rich programme of the congress and the wide subject spectrum of the seminars will allow a deep insight into Polish theatre reality and the reflection on what brings the people of culture together. For culture is a domain where differences may become a source of most precious inspirations and where distinctness can bond in a beautiful way.

I herby would like to thank the organizers for preparation of the congress. May the performances presented on stages of the theatres of Warsaw bring memorable artistic experience and provide the material for incisive considerations and analysis, leaving the best remembrance of the stay in Poland.

 

Bogdan Zdrojewski

Minister of Culture and National Heritage

 

25 March 2012, Warsaw

Leave a Reply