Poza granicami – sztuka performatywna jako forum dla alternatywnych myśli

 

Akiko Tachiki
Jak teatr przeciwstawia się wszechogarniającej sile realności czy irracjonalnej absurdalności, która może unieważnić fikcję przedstawienia teatralnego? Życie ludzkie, mimo rozwoju technologicznego, jest ciągle wystawiane na rzeczywisty kryzys spowodowany czy to klęską żywiołową, czy to ludzką nietolerancją.

Pytanie o artystyczną aktualność w kreacjach teatralnych szczególnie teraz jest kluczowe, kiedy stajemy w obliczu wielkich narracji w codziennym życiu. Artyści stoją przed wyzwaniem tworzenia nowej teatralności, która odpowiadałaby nowej rzeczywistości, która wpływa na komunikację z widownią w teatrze konwencjonalnym.

Skupiając się na współczesnej komunikacji z widownią żyjącą w tym czasie drastycznych zmian, nowy rodzaj sztuki performatywnej okazał się odnosić sukcesy w kreowaniu efektywnej komunikacji w dzieleniu się myślami z publicznością oraz w tworzeniu forum dla myśli alternatywnej, która może nas przesunąć ku przyszłości. Teatr może być wspólnym wehikułem, który będzie umieć odzwierciedlać współczesne problemy rzeczywistości, interpretować je jako żywy tekst, sprawdzać ich istotność w teraźniejszości oraz dawać możliwość do rozwijania myśli, poszukiwania potencjalnych rozwiązań.

W mojej prezentacji, chciałbym zająć się pewnymi artystycznymi przedsięwzięciami,  które z sukcesem i szczerze odpowiadają na nową rzeczywistość, nawet jeśli jest to podejście krytyczne. Zapraszają publiczność do włączania się i dzielenia się artystycznymi myślami, do badania współczesnego społeczeństwa i ludzkiej prawdy, poza granicami zarówno ekspresji, jak i myśli.

 

Akiko Tachiki, krytyk/dziennikarka specjalizująca się w sztuce performatywnej i tańcu. Jej artykuły są regularnie publikowane m.in. w: „Yomiuri Shimbun” (ogólnokrajowa gazeta), magazynie „Taniec”, „Sztuce Teatru”. Była również japońską korespondentką dla europejskiego magazynu poświęconego sztuce tańca „Tanz” publikowanego w Berlinie.

Jest współautorką Sztuki performatywne w Niemczech dzisiaj, Sztuki performatywne krajów nordyckich oraz Gendai Engeki (Teatr Współczesny). Zajmuje się również przekładami takich prac jak: Dzieląc się tańcem – kontakt improwizacja a kultura amerykańska Synthii Novack.

Była lektorką w szkole Stowarzyszenia Artystów Tańca i na seminariach, Azja-Europa Forum Taneczne. Zasiadała w jury konkursów choreograficznych i tanecznych, włączając Festiwal Sztuki organizowany przez Agencję Kulturalną w Japonii, Saitama Konkurs Tańca Artystycznego oraz Kuopio Konkurs Choreograficzny (Nordycka Nagroda Główna) w Finlandii.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych IATC (aktualna Przewodnicząca Sekcji Japońskiej IACT), Japońskiego Stowarzyszenia Badaczy Tańca, Japońskiego Forum Tańca. Od kilku kadencji wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego IATC/AICT.

 

Leave a Reply