ATLAS TEATRALNY STOLICY GOTOWY

Polska sekcja AICT informuje, ze na stronie www.aict.art.pl od 29 grudnia 2010 zawisł ATLAS TEATRALNY STOLICY, projekt autorski Tomasza Miłkowskiego, który został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy.

 

W osobnym menu ATLAS zawiera cztery sekcje: NA AFISZU, KRONIKA, SEZONY, TEATRY, które łącznie opisują przemiany w teatrach warszawskich po roku 1989. Całość została poprzedzona WSTĘPEM.

 

 

 

Sekcja NA AFISZU obejmuje repertuar teatrów warszawskich uporządkowany wedle poszczególnych scen, w zasadzie miejsc prezentacji spektakli. Toteż nie można tu znaleźć na przykład kategorii Teatr Montownia czy Teatr Konsekwentny, które nie mają własnej siedziby, ale spektakle obu teatrów są ujęte odpowiednio w repertuarach Teatru Polonia i Starej Prochoffni. Każdy tytuł znajdujący się NA AFISZU opatrzony został informacją o realizatorach, a w większości przypadków także zwięzłą oceną, mającą charakter minirecenzji. Jeśli brak takiej oceny, może to oznaczać, że informacja dotyczy spektaklu, który jeszcze nie miał premiery lub z jakiś przyczyn autor ATLASU spektaklu nie oglądał. Sekcja nie zawiera informacji o terminach grania poszczególnych tytułów, ale można skorzystać z linków, które umieszczone zostały przy profilach poszczególnych teatrów w sekcji TEATRY.

Sekcja KRONIKA rejestruje najważniejsze warszawskie zdarzenia teatralne od stycznia 1989 roku po rok 2010, a zwłaszcza premiery teatralne, nagrody artystyczne, festiwale, zmiany dyrekcji, otwarcie i zamknięcie scen, pożegnania artystów. Informacjom o ważniejszych premierach towarzysza wyimki z recenzji, czasem sprzeczne, w szczególności wówczas, kiedy spektakl budził kontrowersje polemiki. Cytowane recenzje nie zawsze oddają poglądy autora ATLASU, które odzwierciedlają liczne cytaty własnych tekstów z archiwum autora. Dla ułatwienia korzystania z zapisów w KRONICE materiał dotyczący poszczególnych lat kalendarzowych podzielono chronologicznie wg miesięcy.

Sekcja SEZONY zawiera uporządkowaną wedle poszczególnych sezonów dokumentację premier i komentarzy. O ile dokumentacja, czyli spis premier, uporządkowany wg poszczególnych teatrów, a wewnątrz każdego teatrów chronologicznie, wolna jest od wszelkich ocen, o tyle komentarz przypisany do każdego z sezonów jest autorskim szkicem, w którym zawarte opinie wyrażają punkt widzenia autora.

Sekcja TEATRY składa się ze szkiców opisujących profile poszczególny scen, głównie dramatycznych i o charakterze offowym, przede wszystkim zaś takich, które prezentują swój dorobek publiczności w sposób regularny bądź okolicznościowy, ale systematycznie. Pomięto teatry będące w gruncie rzeczy agencjami lub firmami, spełniającymi rolę organizatorów działalności o charakterze komercyjnym lub edukacyjnym.

W sekcji TEATRY uwzględnione zostały także ważniejsze zespoły już nie istniejące, rozwiązane lub zawieszone. Profil każdego teatru poprzedzono informacjami ułatwiającymi kontakt z teatrem, e-mailami i linkami do stron www.

Struktura ATLASU ma charakter otwarty, umożliwiając korygowanie zasobu informacji (poszerzanie o nie uwzględnione wcześniej zdarzenia czy szczegóły) i rozbudowę o informacje nowe, związane z toczącym się życiem teatralnym, a nawet – w przyszłości – o nowe sekcje, np. sylwetki artystów.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, zarówno wskazujące na ewentualne błędy lub braki, jak i wskazówki, których uwzględnienie zwiększyłoby przydatność ATLASU. Uwagi prosimy kierować pod adresem aict@aict.art.pl lub tmilkowski@aict.art.pl

Autorem wszystkich tekstów zamieszczonych w ATLASIE, z wyjątkiem cytowanych (co za każdym razem zostało zaznaczone) jest TOMASZ MILKOWSKI.

 

 

Leave a Reply