Critical Stages w sieci

Z prawdziwą radością anonsujemy pojawienie się w sieci międzynarodowego półrocznika teatralnego „Critical Strages” (www.criticalstages.org), w wersji angielskiej i francuskiej, pisma utworzonego przez AICT/IATC, którego wydawcą jest prezydent AICT, prof. Yun-Cheol Kim (Korea), a redaktorką naczelną prof. Helena Maria Serodio (Portugalia).
Image

Pismo pojawia się – jak podkreśla w swoim słowie od wydawcy prof. Kim, kiedy teatr znajduje się w stanie kryzysu, niektórzy nawet mówią o śmierci teatru, ale i krytyka teatralna znalazła się w trudnej sytuacji. Pismo ma ambicje przezwyciężać ten stan zapaści, wspomóc najlepsze tendencje w teatrze i krytyce.
Pierwsze wydanie „Crital Stages” przynosi wiele cennych materiałów, będących m.in. pokłosiem inicjatyw Stowarzyszenia, w tym niektóre wystąpienia podczas sympozjum poświęconego dziejom krytyki w Toronto (w roku ubiegłym), a także materiały z międzynarodowej sesji organizowanej przez polską sekcję AICT podczas festiwalu Premii Europejskiej we Wrocławiu „Sztuka aktorska przed i po Grotowskim”.
W magazynie znaleźć też można przegląd recenzji szczególnie wyróżniających się przedstawień (w tym „Arki Noego” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego), a także wywiad z pierwszym Laureatem AICFT Thalia Prize, Erikiem Betleyem, przeprowadzony przez Randy’ego Genera (USA).
Trudno przecenić znaczenie pojawienia się tego ambitnego pisma, które zamierza wyznaczać wysokie standardy krytyce światowej, odnotowywać najważniejsze wydarzenia w życiu teatru, śledzić trendy rozwojowe, debatować nad tajnikami warsztatu krytyka.
Polska sekcja AICT składa tą drogą gratulacje pomysłodawcom i redaktorom, którzy nie szczędzili wysiłków, aby pojawił się w sieci nowy, ze smakiem redagowany magazyn teatralny, który może być dumą naszej profesji.
Tomasz Miłkowski

Redakcję pisma tworzą teatrolodzy i krytycy z wielu krajów. Oto pełen skład zespołu redakcyjnego:
Publisher
Yun-Cheol Kim President, International Association of Theatre Critics
 
Editor-in-Chief
Maria Helena Serodio Academic and critic, Portugal
 
Co-Editors
Lissa Tyler Renaud, English language Theatre director and scholar, U.S.
Michel Vaïs, French language Critic, Quebec, Canada
 
Editors
Randy Gener Critic, U.S.
Hervé Guay Academic and critic, Quebec, Canada
Temple Hauptfleisch Critic, South Africa
Yun-Cheol Kim Academic and critic, Korea
Matti Linnavuori Critic, Finland
Tomasz Milkowski Critic, Poland
Manabu Noda Academic and critic, Japan
Rodolfo Obrégon Critic, Mexico
Ludmila Patlanjoglu Academic and critic, Romania
Patrice Pavis Theoretician, France
Maria Shevtsova Academic, U.K.
Don Rubin Academic and critic, Canada
Halima Tahan Critic, Argentina

Leave a Reply