Słowacki – dedykacje

W Roku Juliusza Słowackiego, kiedy przypada jego dwusetna rocznica urodzin i 160 rocznica śmierci, zapraszamy do udziału w spotkaniach z cyklu „Słowacki – dedykacje”, adresowanych przede wszystkim do młodzieży, które odbywać się będą w Warszawie 15, 16 i 19 października 2009.

Image

Rozpocznie je wykład prof. Andrzeja Markowskiego Język giętki. Juliusza Słowackiego romans z polszczyzną”: „Poezja Słowackiego (i ta w wierszach czy poematach, i ta w dramatach) to poezja słowa. Poeta nowatorsko posługuje się różnorodnymi środkami językowymi, wykorzystując bogactwo leksykalne i stylistyczne polszczyzny, która staje się dlań tworzywem przemyślanych, a zarazem lekkich i wyrafinowanych konstrukcji poetyckich”.

Kiedy sto lat temu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin poety, pokolenie Młodej Polski uznało go za swego wieszcza. W niespełna 20 lat później, wczesnym latem roku 1927 prochy Poety powróciły triumfalnie do ojczyzny i spoczęły na Wawelu. To wtedy marszałek Józef Piłsudski miał powiedzieć: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy”.

Kult Słowackiego i szkolny rygor uwielbienia znalazł wkrótce oponenta w Witoldzie Gombrowiczu, który w swej debiutanckiej powieści „Ferdydurke” (1933) poddał ten kult ośmieszeniu: Profesor Bladaczka z jego powieści, atakowany przez ucznia Gałkiewicza, na próżno tłumaczył mu, że „Słowacki wielkim poeta był” i wyjaśniał, iż: „Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca”. Gałkiewicza, jak pisał Gombrowicz, nie zachwycała.

A jak my odbieramy dzisiaj dzieło Słowackiego? Próbie odpowiedzi na to pytanie podporządkowany został program spotkań, adresowanych przede wszystkim do młodzieży, podczas których będzie można:

UCZESTNICZYĆ W WYKŁADZIE PROF. ANDRZEJA MARKOWSKIEGO Język giętki. Juliusza Słowackiego romans z polszczyzną” połączonego z pokazem spektaklu Teatru TV „Fantazy” w reż. Gustawa Holoubka, Teatr Kamienica, godz. 17.00

UCZESTNICZYĆ W POKAZACH SPEKTAKLI TELEWIZYJNYCH, opartych na dramatach Słowackiego (m.in. „Kordian”, „Mazepa”, „Fantazy”, „Horsztyński”), poprzedzonych słowem wstępnym dr. Janusza Majcherka: „Niemal cały dorobek dramatyczny Słowackiego doczekał się wystawień na scenie telewizyjnej, niektóre utwory mają nawet dwie, trzy wersje” [15 października, godz. 17.00, Fantazy reż. Gustawa Holoubka, Teatr Kamienica, Al. Solidarności 93, tel. 022 624 01 99; 15 października, godz. 15.30-21.00 oraz 16 października godz., 16.00, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, tel. 022 831 53 93]

OBEJRZEĆ SPEKTAKL TEATRALNY – „LIRYKI” w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera i Anny Romantowskiej z muzyką Fryderyka Chopina – przy fortepianie Rafał Odrobina [15 października, godz. 18:00, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, tel. 022 831 76 92]

WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH „CZYTANIE BENIOWSKIEGO”, przeznaczonych dla młodzieży licealnej oraz nauczycieli, prowadzonych przez aktorów Teatru im. Słowackiego w Krakowie we współpracy z nauczycielami języka polskiego; scenariusz – Wojciech Skibiński, Jerzy Światłoń i Maciej Jackowski [15 października,godz. 16.00, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, zapisy do udziału w warsztatach prosimy przesyłać na e-mail: info@scek.pl]

UCZESTNICZYĆ W SESJI POŚWIĘCONEJ TWÓRCZOŚCI DRAMATYCZNEJ I RECEPCJI SCENICZNEJ DZIEŁ SŁOWACKIEGO „KORDIAN NIE CHCE ZEJŚĆ ZE SCENY” (prowadzenie – dr Tomasz Miłkowski: „Czy rzeczywiście Kordian schodzi ze sceny, ktoś go do tego przymusza albo sam nie może już znieść towarzystwa? Czy nie ulegamy jakiemuś wmówieniu, mistyfikacji w obawie, że usuwa się spod nóg solidny grunt romantycznej tradycji”), m.in. o inscenizacjach Adama Hanuszkiewicza, Janusza Wiśniewskiego, Jarosława Kiliana. Na zakończenie będzie można wysłuchać fragmentów radiowego zapisu poematu „Beniowski” w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza [16 października, godz. 12.00, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5]

WYSŁUCHAĆ KONCERTU JAZZOWEGO „ZAMYŚLENIE”, inspirowanego m.in. wierszami J. Słowackiego w wykonaniu zespołu w składzie: Wojciech Majewski – piano, Robert Majewski – trąbka, Jacek Niedziela – kontrabas, Paweł Dobrowolski – perkusja, Henryk Miśkiewicz – saksofony [16 października, godz. 19:00, Studio Polskiego Radia im. A. Osieckiej, ul. Myśliwiecka 3/5/7]

UCZESTNICZYĆ W SESJI NAUKOWEJ O MOŻLIWOŚCIACH INTERPRETACJI „KORDIANA Juliusza Słowackiego „Trzy telewizyjne inscenizacje Kordiana a pojemność interpretacyjna dramatu romantycznego” w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza; prowadzenie – dr Jarosław Kilian: „Chcemy wierzyć, że Kordian to nie tylko pomnik literatury i historyczny portret postaci przypisanej do jednego momentu dziejów, ale żywe dzieło, w którym dostrzeżemy współczesnego bohatera”. W sesji wezmą udział m.in. Ignacy Gogolewski i Jan Englert [19 października, godz. 12.00, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Sala im. Jana Kreczmara, ul. Miodowa 22/24]

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny; wejściówki do odebrania od dnia 25.09.2009 r. w miejscach prezentacji poszczególnych imprez: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Studio PR im. A. Osieckiej, Muzeum Literatury, „Teatr Kamienica”, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP – Klub Krytyki Teatralnej.

Projekt został przygotowany na zlecenie Prezydent m. St. Warszawy przez Agencję Artystyczna CDN we współpracy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, polską sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, Teatrem Kamienica.

Leave a Reply