Leksykon dramatopisarzy Janusza Termera

Ważna, potrzebna zarówno ludziom profesjonalnie związanym z teatrem (krytykom, kierownikom literackim, reżyserom), jak i jego miłośnikom, pozycja – „Leksykon dramatopisarzy” Janusza Termera– weszła do księgarń.
Image
Z morza leksykonów, encyklopedii i przeróżnych glosariów serwowanych polskiemu czytelnikowi przez wydawców, a będących najczęściej polską wersją opracowań zagranicznych czasami skąpo uzupełnianych o polonica, ten leksykon wyróżnia bogata prezentacja polskich autorów. Nic dziwnego: „Leksykon dramatopisarzy” nie jest kompilacją, lecz autorskim popisem Janusza Termera, krytyka i znawcy literatury, b. wieloletniego redaktora naczelnego „Nowego Wyrazu” i „Nowych Książek”. Poza innym publikacjami książkowymi jest on m.in. autorem „Leksykonu poetów” (wyd. I – 1997r., wyd. II – 1999 r.) i „Leksykonu prozaików”(2001 r.), z którymi „Leksykon dramatopisarzy” dopełnia triady encyklopedycznych wiadomości z dziedziny literatury polskiej i obcej, opracowanych solidnie, z zacięciem krytyka i historyka literatury pamiętającego o własnych i czytelnika korzeniach. Stąd w książce znajdujemy prawdziwe rarytasy, a obok klasyków dramatu polskiego i obcego częściej lub rzadziej grywanych do dziś, również zapomnianych przez teatr – często niesłusznie – polskich autorów, jak młodopolski guru, Tadeusz Miciński, czy współczesny pisarz emigracyjny, Wacław Pankowski. Solidna biografie i bibliografie, daty premier, nazwiska reżyserów i tłumaczy, omówienia wybranych utworów i cytaty, które zapadły w naszą językową potoczność … Wszystko to sprawia, że książkę należy mieć w podręcznej bibliotece, bo – gdzież indziej tej wiedzy szukać?…
Dlaczego: „Leksykon dramatopisarzy”, a nie – „dramaturgów”?
– Współczesny teatr tak chętnie odchodzi od oryginału dramatu, że dramaturgiem staje reżyser, a nie autor utworu. Chciałem pisarzom-dramaturgom oddać, co im należne – wyjaśniał autor podczas lutowego wieczoru promocyjnego w popularnej warszawskiej księgarnio-kawiarni TARABUK . Spotkanie prowadził prezes polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, dr Tomasz Miłkowski. Uczestniczyli także przedstawiciele wydawcy, „Książki i Wiedzyh, którego prezes, Włodzimierz Gałąska, zapewnił osobiście, że książka jest do kupienia nie tylko przez Internet, ale – w szerokiej sieci księgarń, w tym: w „Empikachh! 
Walentyna Trzcińska
(Za miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Miesięcznik”)

Leave a Reply