Kolada w Szkole Laboratorium Dramatu

Nikołaj Kolada, jeden z najwybitniejszych współczesnych rosyjskich
dramatopisarzy, autor Merylin Mongoł i Martwej królewny, poprowadzi w
dniach 9-13 marca klasę mistrzowską w Szkole Laboratorium Dramatu. W
czwartek ,12 marca, spotka się z publicznością na scenie przy ulicy
Olesińskiej.

Wieczór rozpocznie o godz. 18 projekcja telewizyjnej realizacji jego sztuki
Merylin Mongoł w reż. Izabelli Cywińskiej (2002), w której wystąpili
Agnieszka Krukówna, Kinga Preis, Adam Woronowicz i Przemysław Bluszcz. Po
projekcji rozmowa z autorem i dyskusja z udziałem publiczności.

Kolada jest kolejnym dramatopisarzem, który na zaproszenie Szkoły
Laboratorium Dramatu prowadzi w Warszawie warsztaty z pisania dla teatru. W
grudniu ubiegłego roku podobny warsztat z grupą studentów Szkoły i młodych
dramatopisarzy poprowadził wybitny brytyjski dramatopisarz Mark Ravenhill,
autor Shopping and fucking i Polaroidów. Były to praktyczne ćwiczenia ze
struktury dramatu i procesu pisania.

***

Nikołaj Kolada (1957) to obok Antona Czechowa najczęściej dzisiaj grany w
Rosji dramaturg. Mieszka i pracuje w Jekaterynburgu na Uralu, na granicy
Europy i Azji, gdzie prowadzi własny Kolyada – Teatr.

Zaczynał karierę na przełomie lat 70. i 80. jako aktor w teatrze w
Swierdłowsku (obecnie Jekaterynburg). Wyrzucony z pracy, dostał się na
studia w Instytucie Literackim im Gorkiego w Moskwie. Rozgłos przyniosła mu
debiutancka sztuka Gra w fanty (1986), którą wystawiło 90 teatrów w Rosji i
zagranicą. Napisał od tego czasu ponad 80 sztuk i całych cykli dramatów
(Chruszczowka). Jego utwory tłumaczone były na kilkanaście języków,
najwięcej na niemiecki i angielski. Grane były m.in. Niemczech, USA,
Kanadzie, Australii. W Polsce najczęściej wystawiana była Merylin Mongoł,
zrealizowano też Martwą królewnę, Gąskę i Procę.

Kolada pisze przede wszystkim o rosyjskiej prowincji, o ludziach
wykluczonych ze społeczeństwa, alkoholikach, narkomanach, bezdomnych. Jego
bohaterowie to współcześni „skrzywdzeni i poniżeni” z powieści
Dostojewskiego. „Płaczę wraz z nimi i wraz z nimi pragnę, by zło zostało
ukarane, a na bagnie zakwitł kwiat” – mówił dramatopisarz w wywiadzie,
który dla „Gazety Wyborczej” przeprowadziła w 2004 roku Anna Żebrowska.

W Instytucie Teatralnym w Jekaterynburgu Kolada prowadzi od lat 90.
seminarium dramaturgiczne, które ukończyło wielu znanych rosyjskich
dramatopisarzy, m.in. Oleg Bogajew (Rosyjska poczta ludowa), Wasilij
Sigariew (Plastelina, Czarne mleko), Tatiana Fiłatowa, Nadieżda Kołtyszewa,
Natalia Małyszenko, Olga Bieriesniewa, Anny Bogaczowa.

Kolada jest także redaktorem miesięcznika literackiego „Ural”. W swoim
teatrze obok sztuk współczesnych wystawia klasykę, na festiwalu Dialog we
Wrocławiu w 2007 roku prezentował swoją inscenizację Rewizora. Wcześniej w
2003 roku w Gdańsku podczas przeglądu Saisson Russe w Teatrze Wybrzeże
pokazywał sztukę Konstantina Kostienki Klaustrofobia w swojej reżyserii.

Więcej o Koladzie: http://kolyada.ur.ru/ (strona w j. rosyjskim)

Leave a Reply