Pierwsza Szkoła Dramatu w Polsce

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w październiku rozpoczyna zajęcia pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła dramaturgii.
Image

W Polsce nie było dotąd szkoły, kształcącej autorów teatralnych. Wydziały teoretyczne istniejące na uczelniach teatralnych w Krakowie i Warszawie kształcą przyszłych krytyków i kierowników literackich – dramaturgów. Tymczasem profesjonalne kursy dramatopisarstwa są ważnym elementem edukacji teatralnej na świecie. Wydziały dramaturgiczne istnieją m.in. w berlińskiej Hochschule der Künste (jej absolwentem jest Dea Loher) i New School Of Drama w Nowym Jorku. Znany rosyjski dramatopisarz Nikołaj Kolada prowadzi szkołę dramaturgii przy uniwersytecie w Jekaterynburgu.

Warszawska Szkoła Dramatu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polską dramaturgią współczesną w ostatnich latach. – Pojawienie się wielu nowych autorów i sztuk zrodziło potrzebę profesjonalizacji zawodu dramaturga oraz zakotwiczenia go w praktyce teatralnej. Podstawową słabością współczesnych autorów jest niska świadomość warsztatu teatralnego, czego wyrazem jest naśladowanie wzorów z telewizji i filmu – mówi szef Laboratorium Dramatu Tadeusz Słobodzianek.

Szkoła będzie kształcić w cyklu dwuletnich studiów zaocznych. W ramach zajęć studenci będą poznawać podstawowe formy dramatopisarskie, od monodramów i jednoaktówek po pełnospektaklowe sztuki. Będą też analizować klasyczne i współczesne dramaty pod kierunkiem praktyków teatru: reżyserów, scenografów, aktorów, a także specjalistów z innych dziedzin: socjologii, psychologii, filozofii. W programie znajdą się ćwiczenia z historii idei, dziejów teatru i dramatu, kierunków współczesnego teatru, marketingu i prawa autorskiego. – Kładziemy akcent na praktykę. Chcemy uczyć sztuki dramaturgii, rozumianej nie tylko jako umiejętność pisania tekstów scenicznych, ale jako narzędzie pozwalające zrozumieć siebie i opisać świat – mówi Tadeusz Słobodzianek.

Zajęcia praktyczne poprowadzą m.in. dramatopisarze Janusz Głowacki i Tadeusz Słobodzianek, reżyser Izabela Cywińska, scenograf Jerzy Juk Kowarski, aktor Zdzisław Wardejn, natomiast teoretyczne – historyk teatru dr Jagoda Hernik-Spalińska, psychiatra prof. Jacek Bomba, literaturoznawca prof. Leonard Neuger, reporter Marek Miller i krytyk Roman Pawłowski.

Uzupełnieniem studiów będą klasy mistrzowskie, które poprowadzą wybitni dramaturdzy z Polski i zagranicy. Jednym z pierwszych autorów, którzy przyjęli zaproszenie Szkoły Dramatu jest Mark Ravenhill, gwiazda brytyjskiej dramaturgii, autor głośnych sztuk “Shopping and fucking” i “Polaroidy”. Planowane są także warsztaty z technik aktorskich i ćwiczeń psychofizycznych, które poszerzą wiedzę studentów na temat współczesnych sztuk performatywnych.

Propozycja Szkoły Dramatu skierowana jest do przyszłych autorów teatralnych, a także do szerokiej grupy studentów, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość dramaturgii, umiejętność konstruowania opowieści, budowania postaci i języka scenicznego. Studia będą odpłatne na ogólnie przyjętych zasadach.

Rekrutacja do szkoły polegać będzie na przedstawieniu próbki tekstu dramatycznego i rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o przesłanie teksu dramatycznego (minimum 10 stron) i szczegółowego CV mailem na adres szkola@labodram.pl w terminie do 10 września b.r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 19-21 września.

Szczegółowe informacje na stronie www.labodram.pl

Leave a Reply