Nr 18 (czerwiec 2008)

W numerze czerwcowym, 3/2008 (18):

 TEATR TV DZISIAJ:

 •     Czy to już koniec? – komentarz redakcyjny
 •     Nowy sezon Teatru TV
 •     Chryje z Teatrem TV – relacja Macieja Misiornego z festiwalu Dwa Teatry, Sopot 2008
 •     Notes – fragment z książki Henryka Bieniewskiego o Teatrze TV, poświęcony spektaklowi Jerzego Antczaka z Jerzym Fijewskim w roli głównej
 •     Warlikowski: powrót syna marnotrawnego – o telewizyjnej transmisji z przedstawienia „Krum” Hanocha Levina w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (Tomasz Miłkowski)

NOWE KSIĄŻKI: 

 • Zygmunt Krzyżanowski, Most przez Styks w tłum. Hanny Karpińskiej i Walentyny Mikołajczyk-Trzcińskiej (Justyna Hofman-Wiśniewska)
 • Krzysztof Tomasiuk Homobiografie (Lektor)

ROZMOWY:

 •    Linda: Nie jestem macho – rozm. Anna Borowa
 •    Dyrektor teatru, czyli dzikie szczęście – z Dariuszem Miłkowskim rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska
 •    Ogarnęły nas trzy żądze: szmalec, forsa i pieniądze – z Krzysztofem Daukszewiczem rozmawia Justyna Hofman-Wiśniewska

SZKICE:

 •     Dekrasnalizacja Wrocławia – Henryk Jurkowski
 •     Krzysztof Warlikowski,  czyli teatr bez tabu – Tomasz Miłkowski

POŻEGNANIA:

 •    Holoubek – odejście guru – M. i L. Tomkowscy
 •    Łazarkiewicz reżyseruje –  Tomasz Miłkowski  

FESTIWALE:

 • Demoludy. Strefa tożsamości – Ada Romanowska

 DOKUMETACJA:

 • Bulgarian comes back to the theatre, wystąpienie Tomasza  Miłkowskiego na seminarium „Teatr i przemoc” podczas Kongresu Krytyków Teatralnych w Sofii, kwiecień 2008

MOJA SZKOŁA GUSTU:

 • Proces. Znużenie recenzentów – Semła

Leave a Reply