Przejdź do treści

DYREKTOR TEATRU

dawniej (por.) anterprener, organizator pracy artystycznej zespołu. Często dyrektor skupia w jednym ręku kompetencje artystyczne (łącząc obowiązki dyrekcyjne z kierownictwem artystycznym) i organizacyjno-finansowe. Wpływ d. na charakter sceny, jej profil, osiągnięcia i słabości jest decydujący.