Po 24. Kongresie IACT/AICT: Przemoc i teatr

W kwietniu obradował w Sofii 24 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (14-19 kwietnia 2008), który obradował w Sofii. W pracach Kongresu wzięło ponad 100 krytyków z 31 krajów Europy, Ameryki, Azji i Afryki. Temu właśnie wydarzeniu poświęcamy znaczną część tego wydania Yoricka (nr 17). Publikujemy m.in. (w wersji angielskiej i polskim tłumaczeniu) wystąpienia Alvisa Hermanisa, Davida Edgara, Tomasza Miłkowskiego oraz relację z bułgarskiego Showcase.
Polską sekcję reprezentowali na Kongresie: Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Maciej Misiorny, Tomasz Miłkowski (członek ustępującego Komitetu Wykonawczego) i Andrzej Żurowski (wiceprezydent honorowy IACT).
Kongresowi towarzyszyło międzynarodowe seminarium „Teatr i humanizm w dzisiejszym świecie przemocy”, którego gości specjalnymi byli Alvis Hermanis, znany reżyser łotewski, i David Edgar, dramaturg brytyjski. Po raz drugi wręczono nagrodę honorową IACT, Thalia Prize, którym wyróżniony został teoretyk, dramaturg i reżyser francuski, Jean-Pierre-Sarrazac – laur wręczył mu minister Kultury Bułgarii, prof. Stefan Danailov.
Obrady w Sofii po raz ostatni prowadził Ian Herbert (Wielka Brytania), który po trzech kadencjach na stanowisku prezydenta IACT/AICT zakończył swoją misję, wybrany przez Zgromadzenie Generalne prezydentem honorowym.
Nowym prezydentem IACT/AICT został Yun-Cheol Kim z Korei Południowej, dotychczasowy wiceprezydent, a sekretarzem generalnym ponownie Michel Vais (Canada Quebec). Do dziesięcioosobowego Komitetu Wykonawczego po raz trzeci z rzędu wybrano (w tajnych wyborach) prezesa polskiej sekcji IACT/AICT, dr. Tomasza Miłkowskiego – Polska należy do założycieli Stowarzyszenia i nieomal bez przerwy od pól wieku jej przedstawiciele zasiadają we władzach organizacji (przez kilka kadencji Komitetem Wykonawczym kierował Roman Szydłowski, którego sylwetkę w cyklu Alfabet Krytyków Teatralnych przypominamy).
Ponad w numerze rozmowy Barbarą Borys-Damięcką, Stefan Sutkowski i Sylwestrem Biragą i sprawozdanie z przeglądu Zadara.pl, zaprezentowanego podczas wznowionych Warszawskich Spotkań Teatralnych.

Leave a Reply