Jan Englert ma Boya

Zarząd polskiej sekcji IACT/AICT przyznał  JANOWI ENGLERTOWI doroczną Nagrodę im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego (2008) w dowód uznania za osiągnięcia aktorskie, reżyserskie, a także za konsekwentnie budowany model Teatru Narodowego.

Nagroda Boya przyznawana jest od ponad 50 lat, a jej pierwszym laureatem był Kazimierz Dejmek (1957). W ostatnich latach laurem wyróżnieni zostali: Kazimierz Kutz (2001, za realizacje dramatów Tadeusza Różewicza); Ewa Dałkowska, Elżbieta Kępińska i Joanna Żółkowska (2002, za kreacje w spektaklu „Prezydentki” w warszawskim Teatrze Powszechnym); Jerzy Grzegorzewski (2003, za teatr autorski); Ignacy Gogolewski (2004, za kreacje w Teatrze Narodowym); Maja Komorowska (2005, za osiągnięcia aktorskie); Zbigniew Zapasiewicz (2006, za role w „Kosmosie” i „Zapasiewicz gra Becketta”); Anna Augustynowicz (2007, za osiągnięcia reżyserskie, ze szczególnym uwzględnieniem spektaklu „Marka za miarkę” w warszawskim Teatrze Powszechnym).

Leave a Reply