Ewa Błaszczyk z laurem Treugutta

Doroczną Nagrodę im. Stefana Treugutta za osiągnięcia w Teatrze TV przyznano Ewie Błaszczyk. Nagroda ustanowiona została przez Zarząd polskiej sekcji AICT/IACT w roku 2001 (bliższe informacje zob. w sekcji Nagrody). W roku ubiegłym nagrody nie przyznano.

Jury pod przewodnictwem Henryka Bieniewskiego (z udziałem Andrzeja Matula, Zdzisława Pietrasika i Marka Radziwona) postanowiło wyróżnić kreację aktorki w spektaklu „Więź” Rony Munro w przekładzie Elżbiety Woźniak w reżyserii Zbigniewa Brzozy. Spektakl był telewizyjną wersją przedstawienia wcześniej prezentowanego na deskach warszawskiego Teatru Studio.
O tym wcześniejszym przedstawieniu pisaliśmy w „Loży” (zob. recenzję Tomasza Miłkowskiego pt. „Więź w Studiu”).

Leave a Reply