Yorick nr 13

Na naszej stronie w dziale "Yorick" można znaleźć najnowsze wydanie "Yoricka (nr 13, czerwiec 2007). Zapraszamy do lektury. Spis treści do wglądu.

W numerze styczniowym, 1/2007 (12):

 • Pamiętnik teatralny Tomasz Miłkowskiego (maj 2007)
 • Teatr na świecie:
 • Pierre Mika, „List z Paryża” – Królowa Adjani w teatrze Marigny
 • Kolokwium IACT/AICVT w Salonikach „Nagrody – kto je potrzebuje”  Ian Herbert, zagajenie, Kim Yun Cheol – wystąpienie programowe, Tomasz Miłkowski – głos w dyskusji
 • Dokumenty: Teatr Nowy z Poznania w Europejskiej Konwencji Teatrów – wystąpienie akcesyjne Janusza Wiśniewskiego
 • Koreańczyk w teatrze – korespondencja Tomasz Miłkowskiego
 • Rozmowy Justyny Hofman-Wiśniewskiej:
 • Jaka publiczność, tacy aktorzy – z Krzysztofem Globiszem
 • Teatr ma przedziwny smak: z Arturem Barcisiem
 • Elżbieta Barszczewska – fragment z Pamiętnika (opr. Walentyna Trzcińska)
 • Alfabet krytyków teatralnych: Maria Ulicka o Jadwidze Ślipińskiej
 • Pożegnania
 • Andrzej Kurylewicz (Justyna Hofman-Wiśniewska)
 • Jan Kociniak (Tomasz Miłkowski)
 • Nowe spektakle: „Poproszę o Anioła Stróża” we Wrocławiu i „Dzikie łabędzie” w krakowskim teatrze Artura Dziurmana (Justyna Hofman-Wiśniewska), „Ich czworo” w Olsztynie (Ada Romanowska)
 • Nowe horyzonty – Anna Mróz o fenomenie Teatru La M. ORT

 

Leave a Reply